Planschade betekent dat een gebouw of stuk grond minder waard wordt door het veranderen van een bestemmingsplan. Het kan zijn dat uw woning in waarde is gedaald of uw woongenot is verminderd omdat de gemeente het bestemmingsplan heeft veranderd. U kunt ook inkomsten verliezen door de nieuwe inrichting van een gebied. 

Planschadevergoeding aanvragen

Wilt u planschadevergoeding aanvragen? Neem dan contact op met het team Beleid van de afdeling Omgeving via het telefoonnummer 14 035

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade kost € 500,-. Dit bedrag wordt alleen aan de aanvrager terugbetaald als het verzoek tot planschadevergoeding wordt geaccepteerd. Daarom is het advies om goed na te denken of u een verzoek wilt indienen. 

Voorwaarden

U krijgt geen vergoeding van planschade als u op een andere manier al een financiële tegemoetkoming heeft ontvangen. Bijvoorbeeld via een onteigeningsprocedure of door een verzekeringsuitkering.