Op een aantal plekken binnen de gemeente zijn wandelpaden aan onderhoud toe. Sommige paden zijn smal geworden door begroeiing, andere hebben kuilen, waardoor de toegankelijkheid verminderd is. Aan recreatieve paden worden andere eisen gesteld dan aan bijvoorbeeld trottoirs. Wandelpaden zullen vaak iets minder vlak zijn dan geasfalteerde fietspaden of trottoirs, omdat er ‘halfverharding’ wordt toegepast. We gebruiken dan een soort grindmengsel dat we aandrukken met een wals (machine). Dit draagt bij aan een natuurlijke uitstraling van de omgeving en heeft, als het gaat om klimaat, betere eigenschappen dan bijvoorbeeld asfalt of klinkers.

Toegankelijkheid

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt toegankelijkheid als belangrijk thema meegenomen. Het is belangrijk dat ook mensen die minder goed ter been zijn of afhankelijk zijn van een rolstoel, zoveel mogelijk van de omgeving kunnen genieten. Als paden verminderd toegankelijk raken, wordt bekeken hoe we dit op een goede manier kunnen oplossen.

Proef

Op twee plekken hebben we een proef uitgevoerd, achter hotel NewPort en bij het wandelpad achter de Tjalk / Sloep. Achter het hotel hebben we de bovenste laag van de paden losgehaald en aangevuld met een grindmengsel. Helaas heeft deze proef tot nu toe niet het gewenste effect gehad, omdat de bovenste laag te los blijft liggen. Dit maakt dat de paden op die plekken nog niet zo toegankelijk zijn als we zouden willen. Achter de Tjalk en Sloep hebben we nog geen materiaal aangevuld. Daar ligt het pad op diverse plaatsen te los en is nog niet prettig begaanbaar.

Vervolg

Omdat de proef nog niet heeft geleid tot het resultaat dat we voor ogen hebben, hebben we op andere plekken ervoor gekozen om de proef nog niet uit te voeren. We onderzoeken andere mogelijkheden om de wandelpaden op korte termijn goed toegankelijk te maken op een duurzame manier. Vochtigere weersomstandigheden kunnen hier goed bij helpen. We starten met de aanpak van de twee paden waar de proef is gestart.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderhoud aan de wandelpaden? Dan horen wij dit natuurlijk graag. U kunt ons mailen via gemeente@huizen.nl of bellen naar 14 035.