De afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkeling van de locatie Silverdome gelegen aan de Bestevaer 5. Silverdome is in het verleden gebruikt als discotheek, maar staat al enige jaren leeg. 

In overleg met de erfpachter en eigenaar van het gebouw is gewerkt aan een plan waarbij Silverdome wordt gesloopt en woningbouw wordt gerealiseerd. Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning afgegeven. Het plan bestaat uit in totaal 53 huurwoningen, waarvan 24 voor de (sociale) jongeren doelgroep. Het bedrijf VKZ begeleidt de werkzaamheden namens de eigenaar. 

Locatie Silverdome gelegen aan de Bestevaer 5

Planning

De planning was er op gericht de sloop in week 43 (eind oktober) te laten plaatsvinden. Inmiddels wordt gestreefd naar de sloop in week 42. Daarna wordt de grond door de gemeente bouwrijp gemaakt. Begin 2022 wordt gestart met de bouw van de nieuwe woningen. Naar verwachting zal het nieuwe gebouw in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd worden.

Vragen

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de heer S.J. Parlevliet via het telefoonnummer (030) 251 74 76 of per mail naar info@vkzbv.nl.