Op 15 april starten we met het renoveren van diverse wandelpaden in Huizen. Dit wordt uitgevoerd door de firma Scholman. Dat gebeurt in Park Huizermaat van De Haar tot Holleblok/ Bad Vilbelpark en in wandelgebied Ambonlaan, Javalaan, Balilaan en Celebeslaan. 

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Per fase zijn enkele paden afgesloten . We starten bij De Haar en het pad achter de Kweek. In totaal duren de werkzaamheden ongeveer twee weken.