In augustus en september konden inwoners van Huizen deelnemen aan de Wijkpeiling 2023. In de Wijkpeiling werd inwoners gevraagd hoe zij het leven in hun wijk ervaren, hoe zij de voorzieningen in hun wijk beoordelen en of zij kunnen terugvallen op hulp wanneer dat nodig is. Ook zijn er vragen gesteld over veiligheid, leefbaarheid en participatie.

In totaal deden er 2.393 mensen mee. Daardoor ontstaat er een goed beeld van hoe inwoners van Huizen het wonen in hun gemeente en wijk ervaren. 
Wethouder Bert Rebel: ‘’We zijn zeker tevreden met de uitkomst van de Wijkpeiling. We zien dat inwoners van Huizen het wonen in hun wijk gemiddeld waarderen met een 8. Dat is een mooi cijfer. De resultaten bevatten waardevolle informatie voor de gemeente en het gemeentebestuur. Ze laten zien wat goed gaat én waar verbeteringen mogelijk zijn.’’

Samenvatting resultaten Wijkpeiling

De cijfers zijn op een schaal van 1 tot 10.

•    Gemiddeld waarderen inwoners het wonen in hun wijk met het cijfer 8. Veelgenoemde pluspunten zijn: rust, groen, ruim(te) en gratis parkeren. 
•    Over de voorzieningen in de wijk zijn 7 op de 10 inwoners (zeer) tevreden. Over winkels voor de dagelijkse boodschappen en de bereikbaarheid met auto en met fiets zijn inwoners het meest tevreden, voorzieningen voor ouderen en voorzieningen voor jeugd scoren het laagst.
•    Als belangrijkste problemen van de wijk scoren verkeersoverlast (16%), parkeerproblemen (15%) het hoogst. Op het gebied van verkeer geeft 22 procent aan geen onveilige of onwenselijke situaties te ervaren.
•    Over het onderhoud van de wijk is gemiddeld 41% goed te spreken.
•    De meerderheid (61%) weet hoe je een Melding Openbare Ruimte (MOR) kunt doen.
•    Inwoners staan voor een groot deel neutraal tegenover inspanningen gemeente om gevolgen klimaatverandering op te vangen. De overgrote meerderheid (81%) weet wat zij kan doen om zelf te vergroenen.
•    De meeste inwoners (70%) hebben voldoende contacten met andere mensen.
•    Veel inwoners blijken bereid te zijn om burenhulp te verlenen. Driekwart geeft aan wel een oogje in het zeil te willen houden. Ook willen veel mensen helpen bij boodschappen (63%) of vervoer (46%).
•    Over het algemeen voelen inwoners zich veilig. Acht op de tien deelnemers geven aan zich (meestal) veilig te voelen. Eén op de zes voelt zich soms wel, soms niet veilig.
•    Gemiddeld 84% van de inwoners voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk.
•    Drie op de tien deelnemers vinden dat de gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar inwoners. Een even groot deel is het hier niet mee eens. Een kwart vindt dat er genoeg mogelijkheden voor inspraak op plannen van de gemeente zijn. Drie op de tien zijn het hier niet mee eens.
•    Ruim een kwart van de deelnemers (27%) is het afgelopen jaar actief geweest om de wijk/buurt te verbeteren. In wijken die geen wijk/buurtpanel of buurtvereniging hebben, zou 43% het wel goed vinden als die er zou komen.

Wijkavond 12 december: Bovenmaten

De resultaten van de Wijkpeiling vormen een goede basis voor het gesprek met inwoners tijdens wijkavonden. Ook gaat het college volgend jaar wijkspreekuren houden. De eerste wijkavond staat gepland op 12 december 2023 voor de bewoners van de wijk Bovenmaten. Deze zal worden gehouden in Scholengemeenschap Huizermaat. Bewoners van deze wijk worden hiervoor per brief uitgenodigd. Voor de volgende wijkavond in 2024 moet de wijk nog worden bepaald.

Kijk voor meer informatie en alle resultaten van de Wijkpeiling op www.huizen.nl/wijkpeiling.