De gemeente Huizen werkt aan de weg in de Van Hogendorplaan en Dr. Jan Schoutenlaan. Het riool wordt vervangen, de inrichting van de straten wordt vernieuwd en er komt meer ruimte voor groen. Bijzonder aan deze klus is de nieuwe samenwerkingsvorm tussen de gemeente, de bewoners en de bouwpartner. Vanaf het begin van het project trekt iedereen samen op, luistert goed naar elkaar weet elkaar makkelijk te vinden. Een project om trots op te zijn. Dat vinden gemeente, de bewoners en de aannemer, de Reimert Groep.

Integrale aanpak

Het belangrijkste aan deze aanpak is dat we alles samen bedenken en doen.

Bijzonder aan de samenwerking is dat vanaf de start samen is bekeken op welke manier de werkzaamheden vorm zouden krijgen. Het einddoel was duidelijk. De weg ernaar toe werd vanaf de tekentafel door deskundigen van de gemeente en de Reimert Groep samen met de buurt vormgegeven. Dat is anders dan we gewend waren. Eerder waren dit soort opdrachten vastomlijnd inclusief de verwachtingen, maar als er dan onverwachte dingen gebeurden was het lastig om hierop in te spelen. Met de nieuwe manier van werken is iedereen beter in staat zijn expertise en ervaring op de juiste manier in te zetten. Er wordt goed geluisterd naar de omwonenden en er is voldoende flexibiliteit om aanpassingen te doen in het werk. De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer groeit. Door vanaf de start samen op te trekken, ziet iedereen het project als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is vertrouwen, betrokkenheid en ook geruststelling bij alle betrokkenen.

Ruimte voor maatwerk

Door deze nieuwe vorm is ruimte gemaakt voor meer maatwerk. Het project houdt rekening met bijzonderheden in de straat en bij bewoners. Bijvoorbeeld door te zorgen voor de extra loopplank als iemand slecht ter been is. En ook concreet als een inwoner melding maakt van een zieke boom. De gemeente komt snel kijken, er wordt besloten om de zieke boom direct te kappen en het planten van een nieuwe boom in te plannen als de werkzaamheden zijn afgerond. Omwonenden kunnen via een app communiceren met Sietske van de Reimert Groep die het vaste aanspreekpunt is en ook veel op de locatie aanwezig is. Een bekend gezicht zorgt voor een fijne verbinding met de bewoners. En dat is voelbaar voor iedereen.

Wethouder Karin van Werven was op werkbezoek in de van Hogendorplaan en de Dr. Jan Schoutenlaan. Zij kreeg een rondleiding van het bouwteam en sprak met omwonenden.

Wethouder Karin van Werven: “Ik zie het enthousiasme van alle uitvoerders die betrokken zijn bij dit project. Het is goed om te zien hoe gemeente en aannemer dit project vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid vormgeven.  Ik sprak tevreden omwonenden die blij zijn met de makkelijke manier van communiceren. Natuurlijk gaat niet alles goed, maar signalen van bewoners worden snel opgepakt. Er wordt direct actie ondernomen en naar oplossingen gekeken. Wat mij betreft zetten we deze manier van werken voort bij volgende projecten in de openbare ruimte!”