In het natuurgebied Sijsjesberg - ten noorden van zwembad Sijsjesberg – wordt in de toekomst een speelbos aangelegd door het Goois Natuurreservaat (GNR). Een speelbos is voorziening in een bosrijke omgeving. Er zijn geen speeltoestellen, maar wel natuurlijke speeluitdagingen. Zo leren kinderen op een speelse wijze in en over de natuur. 

locatie speelbos op de kaart

Spelen in de natuur

Buiten spelen en in contact komen met natuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Een speelbos is afgebakend gebied, waar kinderen gebruik maken van kuilen, spannende holle paadjes, takken om een hut van te maken en omgevallen bomen om op te klauteren. Het is een veilige speelplek met verschillende zitplekjes waar (groot)ouders of begeleiders op ontspannen wijze een oogje in het zeil kunnen houden.  

Beheer en Toezicht 

Speelbossen zijn, net als de omringende natuurgebieden van zonsopgang tot zonsondergang, vrij toegankelijk. (School)groepen moeten zich aanmelden. Hiermee wordt vermeden dat het te druk wordt. Bij individuele (groot)ouders en begeleiders met kinderen hoeft dat niet. Het beheer en onderhoud, zoals schoonhouden, plant- en snoeiwerkzaamheden en controle op veiligheid, gebeurt door GNR-medewerkers, waarbij een vaste groep vrijwilligers meehelpt. 

Stand van zaken

Het college heeft besloten om de vergunning te verlenen. Tot en met 7 januari 2022 bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Rechtbank. 

Rechtsbescherming

Onder het kopje documenten vindt u de officiële bekendmaking met informatie over de mogelijkheid om te reageren (instellen beroep).

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@huizen.nl.