In het natuurgebied Sijsjesberg - ten noorden van zwembad Sijsjesberg – wordt in de toekomst een speelbos aangelegd door het Goois Natuurreservaat (GNR). Een speelbos is voorziening in een bosrijke omgeving. Er zijn geen speeltoestellen, maar wel natuurlijke speeluitdagingen. Zo leren kinderen op een speelse wijze in en over de natuur. 

locatie speelbos op de kaart

Spelen in de natuur

Buiten spelen en in contact komen met natuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Een speelbos is afgebakend gebied, waar kinderen gebruik maken van kuilen, spannende holle paadjes, takken om een hut van te maken en omgevallen bomen om op te klauteren. Het is een veilige speelplek met verschillende zitplekjes waar (groot)ouders of begeleiders op ontspannen wijze een oogje in het zeil kunnen houden.  

Beheer en Toezicht 

Speelbossen zijn, net als de omringende natuurgebieden van zonsopgang tot zonsondergang, vrij toegankelijk. (School)groepen moeten zich aanmelden. Hiermee wordt vermeden dat het te druk wordt. Bij individuele (groot)ouders en begeleiders met kinderen hoeft dat niet. Het beheer en onderhoud, zoals schoonhouden, plant- en snoeiwerkzaamheden en controle op veiligheid, gebeurt door GNR-medewerkers, waarbij een vaste groep vrijwilligers meehelpt. 

Stand van zaken

Het college heeft besloten om de vergunning te verlenen. De rechtbank heeft het beroep van een aantal omwonenden van de beoogde locatie voor het speelbos gegrond verklaard en de verleende omgevingsvergunning vernietigd, voor zover de vergunning betrekking heeft op de activiteit afwijken van het bestemmingsplan. De rechtbank oordeelt in de uitspraak dat het college een nieuw besluit moet nemen, waarbij nader wordt ingegaan op de onderdelen locatiekeuze, geluid en parkeren. Gemeente Huizen gaat doen wat de rechtbank heeft opgedragen. Dat betekent dat naast de juridische toets of de nieuwe vergunningprocedure kansrijk is, ook extern advies wordt ingewonnen over de in de uitspraak genoemde onderdelen locatiekeuze, geluid en parkeren.  Gemeente Huizen en GNR blijven samen optrekken in de wens om een speelbos te realiseren in het gebied Sijsjesberg, dat zich goed leent voor het aanleggen van een dergelijke voorziening. 

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@huizen.nl.