Subsidie woningisolatie

Woningeigenaren die hun huis willen isoleren, kunnen gebruikmaken van een gemeentelijke subsidieregeling. Onder de regeling vallen allerlei isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie, dakisolatie en isolerend glas. Er geldt een vast bedrag per vierkante meter per maatregel. De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregelen zijn getroffen. Dit moet wel binnen 3 maanden gebeuren.

Wie kan subsidie aanvragen?

U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar en hoofdbewoner bent van een woning in Huizen. Uw woning moet zijn gebouwd voor 1 januari 2020.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

Op de subsidielijst staat voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. Let op, er geldt een minimumomvang per maatregel. Dat leest u ook op de subsidielijst. 

De maximale subsidie per woning is € 1.000. Als u voor het plaatsen van isolerend glas leges heeft moeten betalen voor een omgevingsvergunning, dan is er een extra (volledige) vergoeding van deze legeskosten, tot een maximum van € 500.

Wanneer moet ik subsidie aanvragen?

U vraagt subsidie aan zo snel mogelijk nadat de isolatiemaatregel is uitgevoerd, maar in elk geval binnen 3 maanden na uitvoering van de isolatiemaatregel.

Waar moet ik op letten?

Let op het volgende, voordat u subsidie aanvraagt en maatregelen uitvoert:

 • Er kan een vergunning nodig zijn, bijvoorbeeld voor de vervanging van houten kozijnen door kunststof kozijnen. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn er enkele regels:

 • U bent eigenaar en hoofdbewoner van de woning.
 • De woning is voor 1 januari 2020 gebouwd.
 • Er geldt een minimumomvang (in m2) voor de maatregelen. 
 • De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na aanschaf van de maatregel ingediend.
 • De maximale subsidie per woning bedraagt 1.000 euro en is nooit meer dan 40% van de investering.
 • Doe-het-zelfmaatregelen vallen niet onder de regeling.

Wilt u alle voorwaarden teruglezen? Kijk dan verderop de pagina onder het kopje 'Meer informatie' bij de Complete tekst van de subsidieregeling.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U vraagt subsidie aan met dit aanvraagformulier. Op het formulier staat welke gegevens nodig zijn bij de aanvraag. Dit zijn:

 • een kopie van de factuur
 • een kopie van het betalingsbewijs zoals een bankafschrift
 • informatie over de aard en omvang van de maatregel(en), zoals een kopie van de offerte
 • een kopie van de verleende omgevingsvergunning (alleen als van toepassing)
 • een kopie van het bankafschrift van betaling van legeskosten (alleen als van toepassing)

Wanneer wordt de subsidie geweigerd?

Er kunnen redenen zijn om de aanvraag niet in behandeling te nemen of te weigeren, bijvoorbeeld als:

 • het om een huurwoning gaat
 • de maatregel door de woningeigenaar zelf wordt geplaatst (doe-het-zelfmaatregelen)
 • de maatregel wordt geplaatst aan uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen
 • het om een maatregel gaat aan een schuur, garage of bijgebouw

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een brief waarin staat of de subsidie wordt verleend.

Andere regelingen

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

ISDE is een subsidie voor duurzame energieopwekking, isolatiemaatregelen en/of aansluiting op een warmtenet. U krijgt dan ongeveer 15 procent van de kosten aan subsidie. Bij twee of meer maatregelen (binnen 24 maanden) kan dit verdubbeld worden, tot ongeveer 30 procent. Let op: deze percentages zijn een schatting. 

Woningeigenaren

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor:

 • zonneboiler
 • (hybride) warmtepomp
 • aansluiting op het warmtenet
 • elektrische kookvoorziening
 • (vijf) typen isolatiemaatregelen

Zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, overheden en particuliere verhuurders) kunnen subsidie krijgen voor:

•    (hybride) warmtepomp
•    zonneboiler

Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaren (SVVE)

Verenigingen van eigenaren (VvE) kunnen subsidie krijgen voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten. De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaren vervangt de ISDE

Energiebespaarlening

Met de Energiebespaarlening kunnen huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Tegen een gunstige rente. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Meer informatie

U kunt hier alle documenten die horen bij deze subsidieregeling vinden: