Woningeigenaren die hun huis willen isoleren, kunnen gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling. Onder de regeling vallen allerlei isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie, dakisolatie en isolerend glas. Er geldt een vast bedrag per vierkante meter per maatregel. Het maximale bedrag per woning is 1.000 euro. De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregelen zijn getroffen. Dit moet wel binnen 3 maanden gebeuren.

Wie kan subsidie aanvragen?

U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar en hoofdbewoner bent van een woning in Huizen. Uw woning moet zijn gebouwd voor 1 januari 2020.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

Op de subsidielijst staat voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. Let op, er geldt een minimumomvang per maatregel. Dat leest u ook op de subsidielijst. Voor spouwmuurisolatie in een tussenwoning geldt bijvoorbeeld dat minstens 15 m2 moet worden geïsoleerd om voor subsidie in aanmerking te komen.

Wanneer moet ik subsidie aanvragen?

U vraagt subsidie aan zo snel mogelijk nadat de isolatiemaatregel is aangebracht, maar in elk geval binnen 3 maanden na aanschaf van de isolatiemaatregel.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U vraagt subsidie aan met dit aanvraagformulier. Op het formulier staat welke gegevens nodig zijn bij de aanvraag. Dit zijn in ieder geval:

 • een kopie van de factuur
 • een kopie van het betalingsbewijs zoals een bankafschrift
 • informatie over de aard en omvang van de maatregel(en), zoals een kopie van de offerte.

Wanneer wordt de subsidie geweigerd?

Er kunnen redenen zijn om de aanvraag niet in behandeling te nemen of te weigeren, bijvoorbeeld als:

 • het om een huurwoning gaat;
 • de maatregel al voor 10 januari 2020 is uitgevoerd;
 • voor dezelfde maatregel al eerder subsidie is verleend door de gemeente;
 • de maatregel door de woningeigenaar zelf wordt geplaatst (doe-het-zelfmaatregelen);
 • de maatregel wordt geplaatst aan uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
 • het om een maatregel gaat aan een schuur, garage of bijgebouw.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een brief waarin staat of de subsidie wordt verleend.

Andere regelingen

Per 1 januari 2021 zijn er de volgende mogelijke regelingen:

 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor duurzame energieopwekking, isolatiemaatregelen en/of aansluiting op een warmtenet. Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een zonneboiler en een warmtepomp en een aanvraag indienen voor aansluiting op het warmtenet. Ook kunnen zij subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen. Zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), overheden en particuliere verhuurders) kunnen subsidie krijgen voor een warmtepomp en een zonneboiler. Binnen de ISDE is er voor VvE's ook subsidie voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Meer informatie vindt u op de website Investeringssubsidie duurzame energie van de overheid(externe link).
 • De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): VvE's kunnen nog tot en met 31 december 2022 gebruik maken van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Zij kunnen subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. VvE’s kunnen dit aanvragen via  de Subsidie energiebesparing eigen huis(externe link) (SEEH).
 • Energiebespaarlening: Hiermee kunnen huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Tegen een gunstige rente. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds(externe link).
 • Voor zonnepanelen kunt u op de aanschaf 21 procent btw terugvragen. Lees meer op www.iedereendoetwat.nl(externe link).

Meer informatie

U kunt hier alle documenten die horen bij deze subsidieregeling downloaden: