Woningeigenaren die hun huis willen isoleren, kunnen gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling. Onder de regeling vallen allerlei isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie, dakisolatie en isolerend glas. Er geldt een vast bedrag per vierkante meter per maatregel. Het maximale bedrag per woning is 1.000 euro. De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregelen zijn getroffen. Dit moet wel binnen 3 maanden gebeuren.

Wie kan subsidie aanvragen?

U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar en hoofdbewoner bent van een woning in Huizen. Uw woning moet zijn gebouwd voor 1 januari 2020.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

Op de subsidielijstlink naar pdf bestand staat voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. Let op, er geldt een minimumomvang per maatregel. Dat leest u ook op de subsidielijst. 

Wanneer moet ik subsidie aanvragen?

U vraagt subsidie aan zo snel mogelijk nadat de isolatiemaatregel is uitgevoerd, maar in elk geval binnen 3 maanden na uitvoering van de isolatiemaatregel.

Waar moet ik op letten?

Let op het volgende, voordat u subsidie aanvraagt en maatregelen uitvoert:

 • Er kan een vergunning nodig zijn, bijvoorbeeld voor de vervanging van houten kozijnen door kunststof kozijnen. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn er enkele regels:

 • U bent eigenaar en hoofdbewoner van de woning.
 • De woning is voor 1 januari 2020 gebouwd.
 • Er geldt een minimumomvang (in m2) voor de maatregelen, afhankelijk van het type woning. 
 • De isolatiemaatregel is na 10 januari 2020 uitgevoerd.
 • De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na aanschaf van de maatregel ingediend.
 • De maximale subsidie per woning bedraagt 1.000 euro en is nooit meer dan 40% van de investering.
 • Doe-het-zelfmaatregelen vallen niet onder de regeling.

Wilt u alle voorwaarden teruglezen? Kijk dan verderop de pagina onder het kopje 'Meer informatie' bij de Complete tekst van de subsidieregeling.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U vraagt subsidie aan met dit aanvraagformulierlink naar pdf bestand. Op het formulier staat welke gegevens nodig zijn bij de aanvraag. Dit zijn in ieder geval:

 • een kopie van de factuur
 • een kopie van het betalingsbewijs zoals een bankafschrift
 • informatie over de aard en omvang van de maatregel(en), zoals een kopie van de offerte.

De subsidie woningisolatie van de gemeente Huizen loopt tot en met 31 december 2024.

Wanneer wordt de subsidie geweigerd?

Er kunnen redenen zijn om de aanvraag niet in behandeling te nemen of te weigeren, bijvoorbeeld als:

 • het om een huurwoning gaat;
 • de maatregel al voor 10 januari 2020 is uitgevoerd;
 • voor dezelfde maatregel al eerder subsidie is verleend door de gemeente;
 • de maatregel door de woningeigenaar zelf wordt geplaatst (doe-het-zelfmaatregelen);
 • de maatregel wordt geplaatst aan uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
 • het om een maatregel gaat aan een schuur, garage of bijgebouw.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een brief waarin staat of de subsidie wordt verleend.

Andere regelingen

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

ISDE is een subsidie voor duurzame energieopwekking, isolatiemaatregelen en/of aansluiting op een warmtenet. U kunt nu ook subsidie aanvragen voor één maatregel. Dit kan alleen als u deze maatregel na 1 april 2022 genomen heeft. U krijgt dan ongeveer 15 procent van de kosten aan subsidie. Bij twee of meer maatregelen (binnen 24 maanden) kan dit verdubbeld worden, tot ongeveer 30 procent. Let op: deze percentages zijn een schatting. 

Woningeigenaren

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor:

 • zonneboiler
 • (hybride) warmtepomp
 • aansluiting op het warmtenet
 • elektrische kookvoorziening
 • (vijf) typen isolatiemaatregelen

Zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, overheden en particuliere verhuurders) kunnen subsidie krijgen voor:

•    (hybride) warmtepomp
•    zonneboiler
•    zonnepanelen
•    kleine windturbine

Let op: de subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023. Meer informatie vindt u op de website Investeringssubsidie duurzame energie van de overheid(externe link).

Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaren (SVVE)

Verenigingen van eigenaren (VvE) kunnen subsidie krijgen voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten. De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaren(externe link) vervangt de ISDE(externe link). Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog wel terecht bij ISDE. 

Energiebespaarlening

Met de Energiebespaarlening kunnen huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Tegen een gunstige rente. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds(externe link).