Netbeheerder TenneT organiseert op 23 april een ‘hoogspanningsverbindingsdag’ in OpMaat Vergaderen aan de Huizermaatweg 31 in Huizen. Medewerkers van TenneT zijn die dag aan het werk in het gebied waar onderzoek loopt naar een tracé voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens. Inwoners van Huizen en andere geïnteresseerden kunnen op 23 april tussen 11.00 en 17.00 uur even binnenlopen om hun vragen te stellen over het project.

In februari 2024 is de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) vastgesteld. In dit onderzoeksplan staan de alternatieven voor de nieuwe hoogspanningsverbinding als “viltstiftstrepen” op de kaart. Deze zijn nu verder uitgewerkt tot zogenaamde corridors, waarbinnen de onderzoeken worden uitgevoerd. Ook zijn zoekgebieden uitgewerkt voor uitbreiding of nieuwbouw van hoogspanningsstations in de buurt van Lelystad en Almere-Zeewolde.

Kom in verbinding met TenneT

Tijdens de hoogspanningsverbindingsdagen van TenneT kunt u vragen stellen over het project, de onderzoeksalternatieven, de onderzoeken en het verdere proces. De hoogspanningsverbindingsdagen zijn geen formele stap in de procedure. Het is daarom niet mogelijk om op die dagen een zienswijze in te dienen.

Meer informatie is te vinden op www.tennet.eu/diemen-ens.

Kaart met corridors onderzoeksalternatieven en zoekgebieden hoogspanningsstations
De corridors en zoekgebieden voor de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding.