In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden en welke oplossingen daarbij voor de hand liggen. Dit heet de Transitievisie Warmte. Die visie maakt de gemeente momenteel samen met bewoners, ondernemers, woningcoöperaties, de lokale energiecoöperatie HuizenDuurzaam en netbeheerder Liander. In het voorjaar van 2021 worden hiervoor de eerste bijeenkomsten gepland. 

De eerste Transitievisie Warmte gaat over de periode tot en met 2030. Elke gemeente geeft aan hoeveel woningen en andere gebouwen in die periode geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt. De ambitie uit het Klimaatakkoord is om tot 2030 minimaal 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen.

Aardgasvrije wijken

Wilt u weten hoe Nederland zich voorbereidt op aardgasvrije wijken? Ga dan naar aardgasvrijewijken.nl.

Aardgasvrij wonen

Voor algemene informatie over aardgasvrij wonen kunt u terecht op hierverwarmt.nl.