Transportschaarste hoogspanningsnet voor afname in Noord-Holland

De netbeheerders voor elektriciteit, TenneT en Liander, hebben op woensdag 18 oktober aangekondigd dat grootverbruikers van stroom in Noord-Holland voorlopig niet meer voorzien kunnen worden van transportvermogen voor afname voor een nieuwe aansluiting of voor verzwaring van een bestaande aansluiting. Vanaf 18 oktober geldt er dan ook een wachtlijst voor grote aansluitingen (meer dan 3 x 80 ampère) voor afname van elektriciteit. 

Achtergrond

Op veel plekken heeft het netwerk van de regionale netbeheerder Liander de afgelopen jaren al de maximale capaciteit bereikt en golden er al beperkingen en wachtlijsten voor ondernemers. Nu raakt ook het bovenliggende hoogspanningsnet van TenneT vol. 

De drukte op het elektriciteitsnet (ofwel netcongestie) wordt voornamelijk veroorzaakt door onverwacht snelle ontwikkelingen in een groeiende vraag naar elektriciteit. De groei is een optelsom van onder een snel toenemende vraag naar elektriciteit in de industrie, grootschalige batterijsystemen, datacenters, woningbouw en de verduurzaming van zowel mobiliteit (laadpalen) als de gebouwde omgeving (warmtepompen). 
 

Geen gevolgen voor huishoudens en kleinverbruikers

Voor huishoudens en ondernemers met een kleinverbruikaansluiting (maximaal 3x80 ampère) hebben deze ontwikkelingen nog geen directe gevolgen. Dit betekent dat er op dit moment, in de meeste gevallen, geen belemmeringen zijn voor particulieren om bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of een laadpaal te installeren.

Netversterking en flexibel vermogen als oplossing 

De structurele oplossing voor netcongestie is om het hoogspanningsnet in Noord-Holland flink uit te breiden. Met de realisatie van al geplande projecten zal de transportcapaciteit geleidelijk worden vergroot. Voor de regio Noord-Holland Zuid zal de volledige vergroting van de transportcapaciteit tussen 2031 en 2033 bereikt zijn.

In de tussenliggende periode kan congestiemanagement mogelijk een oplossing bieden in Noord-Holland. Congestiemanagement is een systeem waarbij marktpartijen tegen betaling hun vraag naar of aanbod van elektriciteit op de piekmomenten verschuiven naar dalmomenten, waardoor er ruimte ontstaat om nieuwe partijen toe te laten op het elektriciteitsnet. Hoe meer partijen hieraan meedoen, des te meer ruimte dat oplevert voor bedrijven op de wachtlijst die nieuw transportvermogen willen en/of hun bestaande aansluiting willen verzwaren. TenneT start nu het onderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement. De uitkomsten hiervan worden in de zomer van 2024 verwacht.  

Informatiesessie en Landelijk Actieprogramma Netcongestie 

De netbeheerders nodigen ondernemers in Noord-Holland uit voor een webinar op 25 oktober van 11.00-12.00 uur. Dit webinar is vrij toegankelijk. Tijdens deze onlinebijeenkomst krijgen deze ondernemers en andere belangstellenden meer informatie over de recente ontwikkelingen op het elektriciteitsnet en gaan de netbeheerders met ondernemers in gesprek over het beschikbaar stellen van flexibel vermogen en spitsmijden. Aanmelden voor dit webinar kan via deze link: webinarnetcongestienh.tennet-events.eu.
 

Meer informatie

Algemene informatie over transportschaarste, de gevolgen ervan en wat TenneT en Liander doen om dit zo snel mogelijk op te lossen, is te vinden op Onderzoeken congestiemanagement | TenneT en op Transportcapaciteit Noord-Holland | Liander.