De ervaringen daarmee tot nu toe zijn gebundeld in een boekje. Via interviews met betrokken ambtenaren, met de directeur van de vrijwilligerscentrale en met een betrokken inwoner hebben wij in beeld gebracht wat goed gaat en wat we kunnen leren.

Hoe we het leren #vanafhier gaan vormgeven leest u ook in dit boekje. Hoe we werken aan een werkwijze die moet bijdragen aan doen en realiseren, aan passende samenwerkingsvormen, aan het in beeld brengen van verschillende perspectieven en belangen en aan een voorspelbaar proces.

Daar gaan we verder mee #vanafhier. We zijn en blijven aan de slag met de kwaliteit van samenwerking. #Vanafhier elke keer weer een stapje beter, duidelijker en zichtbaarder. Zodat iedereen die dat wij op een passende manier kan aanhaken bij waar we in Huizen aan werken.

Uw initiatief

U heeft een leuk plan voor uw straat, buurt of misschien zelfs heel Huizen. Maar wat nu? Hoe pakt u dat aan? Wij kunnen met u meedenken, u adviseren, doorverwijzen en ondersteunen. Samen bekijken we hoe u uw idee kunt realiseren en of de gemeente daarbij kan ondersteunen.

Neem contact met ons op via e-mail, of per telefoon (14 035) of post (Postbus 5, 1270 AA Huizen). Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op voor het plannen van een afspraak.

We ondersteunen u graag naar een mooi resultaat! 

U wilt meedenken

Bent u inwoner van de gemeente Huizen en wilt u graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de Huizen? Meld u dan nu aan als lid van het inwonerspanel! Via het inwonerspanel krijgt de gemeente een goed beeld van wat er leeft in de samenleving van Huizen en kan zij het beleid daar beter op afstemmen.