Op woensdag 17 januari verwelkomden burgemeester Niek Meijer en wethouder Karin van Werven bezoekers bij de tijdelijke woonunits voor Oekraïners op het Ellertsveld.  Samen met Henk Kouwenhoven, bestuurder van Sherpa en Anne Oosterbaan, directeur van woningcorporatie De Alliantie gingen zij in gesprek met de pers. Daarna kwamen de Oekraïense bewoners en hun begeleiders een kijkje nemen bij hun toekomstige woningen en aansluitend de omwonenden en enkele raadsleden. 

Elke unit op maat ingedeeld

De woonunits zijn bijna afgebouwd en de verhuizing van de Oekraïners met een beperking die sinds maart 2022 op de Bovenmaatweg verblijven, staat gepland in de tweede week van februari 2024. Elke unit is in overleg met de bewoners op maat ingedeeld en het was de eerste keer dat de bewoners hun nieuwe woningen aan het Ellertsveld konden bekijken. 

Waarborgen privacy bewoners en omwonenden

De woonunits bevinden zich aan de kant van het Enkhuizerzand en bestaan uit drie blokken. Twee rijen met woonunits zijn met de voorkant naar elkaar toe gericht en het derde blok met woningen staat iets verderop. Met deze indeling is beoogd om de privacy van de bewoners en de omwonenden te waarborgen. Bij de toegang naar het terrein staat een portiersunit waar 24 uur per dag een security host aanwezig is die in het geval van calamiteiten hulp kan bieden, vanwege de verminderde zelfredzaamheid van de bewoners. 

Handen ineengeslagen

Henk Kouwenhoven (Sherpa) en Anne Oosterbaan (De Alliantie) vertelden hoe ze in maart 2022 de handen ineensloegen om de vluchtelingen uit Oekraïners op te vangen op de Bovenmaatweg. Op dat moment wisten alle partijen dat het om een tijdelijke opvang zou gaan. Gezamenlijk met de gemeente is sinds de zomer 2022 gezocht naar de meest passende plek om de Oekraïners te herhuisvesten. Die is uiteindelijk gevonden op het Ellertsveld. 

Ontwerp aangepast in overleg

In overleg met de Klankbordgroep en omwonenden is het eerste ontwerp op een aantal punten aangepast. Zo zijn alle woningen op de begane grond geplaatst en is de inrit verlegd. Er zijn parkeerplaatsen op het terrein zelf en er komt een hekje bij het fietspad om de verkeerssituatie veiliger te maken. Ook is veel aandacht voor het aanbrengen van extra groen op en rondom het Ellertsveld.