Een veiligheidsregio is een gebied waarin gemeenten samenwerken op het gebied van brandweer, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Veel gemeenten zijn namelijk te klein om zelfstandig een ramp of crisis aan te pakken.

De kern van de veiligheidsregio wordt gevormd door:

  • De brandweer.
  • De geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) coördineert tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening. De daadwerkelijke hulp aan slachtoffers wordt door de zorginstellingen en zorgaanbieders in de regio verleend. 
  • Bevolkingszorg (gemeentelijke taak). Om de rol en aandeel in de bestrijding van rampen en crises goed in te kunnen vullen hebben de gemeenten van de regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland de handen ineen geslagen.

De veiligheidsregio verzorgt de regionale meldkamer. Binnen afzienbare tijd worden alle regionale meldkamers samengevoegd tot een landelijke organisatie.