Vergaderstukken

Alle vergaderstukken worden altijd toegevoegd aan een vergadering in de vergaderkalender. Zo is alle informatie bij elkaar te vinden. Indien er in de vergaderingen moties of amendementen worden ingediend, dan worden ook die aan de vergadering toegevoegd als vergaderstuk. Tot slot worden na afloop van de vergaderingen raadsbesluiten, besluitenlijsten en indien van toepassing ook notulen toegevoegd aan de vergadering.

Door op de vergadering in het vergaderschema te klikken opent dus de vergadering en zijn ook alle stukken waarover vergaderd wordt/is in te zien. 

Vergaderkalender sinds april 2018

In deze vergaderkalender staan alle vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies vanaf april 2018. Ook de vergaderingen die nog gaan komen staan hier al in toegevoegd, echter in veel gevallen nog zonder de vergaderstukken. Deze stukken worden in aanloop naar de vergaderingen gepubliceerd. Indien tijdens een raadsvergadering moties en/of amendementen worden ingediend, dan worden deze direct aan de vergadering toegevoegd.

Na afloop van de vergaderingen worden de besluitenlijsten, de notulen en bij raadsvergaderingen ook de raadsbesluiten nog toegevoegd. Zo vormt de vergaderkalender tegelijkertijd ook een volledig archief waar alles terug te vinden is. 

Ga naar de vergaderkalender

 

Archief vergaderkalender TOT april 2018

Tot april 2018 werd een ander vergadersysteem gebruikt. Dit systeem werkt op dezelfde manier als de huidige vergaderkalender, dus het is hier mogelijk om terug te kijken naar en in alle vergaderingen. Zo is het mogelijk om alle openbare vergaderstukken van alle vergaderingen tot april 2018 nog in te zien. Tevens kunnen hier de vergaderingen waarvan geluidsopnamen zijn gemaakt, worden teruggeluisterd.  

Ga naar het archief: vergaderkalender tot april 2018