Huur van de gemeentelijke gymzalen

De gemeente heeft gymzalen aan de Holleblok, Damwand, Koers, Bovenlangewijnseweg, Delta en Ellertsveld en de Albardastraat. Vanaf 1 januari 2021 wordt het beheer en de exploitatie van deze gemeentelijke gymzalen uitgevoerd door SRO Huizen BV.

De tarieven per 1-1-2022
Sportverenigingen:       € 11,90 per uur
Overige gebruikers:      € 17,10 per uur

Reserveringsverzoek indienen

a. Het gebruik van de gymzalen dient ten minste vijf werkdagen voor aanvang van het gebruik te worden aangevraagd bij SRO via het mailadres: verhuur@sro.nl.

b. De aanvraag dient in elk geval door de aanvrager ondertekend te zijn en de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adresgegevens van gebruiker;
- doel van het gebruik;
- aantal deelnemers aan en/of aanwezigen bij de activiteit(en) van de gebruiker;
- het tijdstip waarop het gebruik verlangd wordt;
- gegevens van contactpersoon.

c. Wanneer de onder lid b genoemde gegevens vanwege een eerdere schriftelijke overeenkomst reeds bekend zijn bij SRO, kan een aanvraag tevens telefonisch worden gedaan via 033-422 51 05.

Algemene gebruiksvoorwaarden

In de Algemene gebruiksvoorwaarden gymzalen leest u alles over het huren van een gymzaal.