Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt. Beide verkiezingen vinden 1 keer per 4 jaar plaats.

Provinciale Staten

Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten. Deze leden worden ‘statenleden’ genoemd en zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij hebben een aantal belangrijke taken, waaronder:

  • Het bepalen van de doelen en het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Zo beslissen ze mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen ze milieuvergunningen aan bedrijven;
  • Ook bepalen ze hoe er aan de doelen van de provincie wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is;
  • De statenleden controleren het bestuur van de provincie, de gedeputeerde staten;
  • De statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.

Meer informatie

Waterschap

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur.

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om het water te controleren en ons te beschermen tegen het water. De 21 waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat wij droge voeten houden.

Het waterschap binnen de gemeente Huizen is Amstel Gooi en Vecht.

Meer informatie

Duidelijke taal

Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen.