Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Bij een aanvraag voor onder andere een visum of werkvergunning kan deze verklaring noodzakelijk zijn. U ontvangt binnen twee tot vier weken de verklaring thuis. Deze neemt u mee naar de instantie die de verklaring van u gevraagd heeft.

Aanvragen

Aanvraagformulier

Voor de aanvraag VOG (natuurlijke personen) dient u een volledig ingevuld aanvraagformulier (van de Dienst Justis) in te leveren bij het team Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit formulier wordt meestal verstrekt door de werkgever, omdat hij het doel van de aanvraag op het formulier aan moet geven. Het aanvraagformulier is ook te vinden op de website van de Dienst Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Machtiging

Het is mogelijk uw aanvraagformulier door een ander te laten inleveren. U heeft dan een ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw legitimatie nodig. De gemachtigde neemt ook zijn of haar geldige legitimatiebewijs mee.

Aanvragen

Maak een afspraak

Bij uw aanvraag heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een ingevuld aanvraagformulier

U betaalt de Verklaring omtrent het gedrag bij de aanvraag.

Online aanvragen via DigiD

Het is alleen mogelijk om online een VOG aan te vragen, als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Meer informatie vindt u op: justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/index.aspx.

Vrijwilligers

De volgende vrijwilligers kunnen - als zij voldoen aan de voorwaarden- aanspraak maken op een gratis VOG:

  • Vrijwilligers die werken met kinderen  
  • Vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking

​Het is mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, zodat u achteraf geen declaratie meer hoeft in te dienen. Hiervoor moet u de VOG digitaal aanvragen bij Justis. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op Gratis VOG voor vrijwilligers. Let op: uw organisatie moet u eerst aanmelden voor de gratis VOG. Dat kan op: Gratisvog.nl

Buitenland

Als u in het buitenland woont, dan kunt u de aanvraag alleen bij de Dienst Justis indienen. Niet bij de gemeente Huizen. Meer informatie vindt u bij de veel gestelde vragen op de website van de Dienst Justis

Betalen

De verklaring omtrent gedrag kost € 41,35 (tarief 2021).

Thuisgestuurd

Binnen vier tot acht weken hoort u of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Meestal krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag al binnen anderhalve week. Tenzij u een strafbaar feit heeft gepleegd.

U hoeft de VOG niet op te halen. U krijgt deze thuisgestuurd op uw adres.