Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Bij een aanvraag voor onder andere een visum of werkvergunning kan deze verklaring noodzakelijk zijn. U ontvangt binnen twee tot vier weken de verklaring thuis. Deze neemt u mee naar de instantie die de verklaring van u gevraagd heeft.

Aanvragen

Doet uw werkgever of organisatie zelf een online aanvraag(externe link) voor de Verklaring omtrent het gedrag bij de Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie? Dan hoeft u niet naar de gemeente. Maakt uw werkgever of organisatie geen gebruik van een online aanvraag? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente. Lees hiervoor verder. 

Aanvraagformulier

Doet u de aanvraag zelf via de gemeente? Voor de aanvraag VOG (natuurlijke personen) dient u een volledig ingevuld aanvraagformulier (van de Dienst Justis) in te leveren bij het team Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit formulier wordt meestal verstrekt door de werkgever, omdat hij het doel van de aanvraag op het formulier aan moet geven. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de Dienst Justis(externe link) (Ministerie van Veiligheid en Justitie). U kunt hier ook zien of u de meest recente versie van het aanvraagformulier heeft.

Machtiging

Het is mogelijk uw aanvraagformulier door een ander te laten inleveren. U heeft dan een ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw legitimatie nodig. De gemachtigde neemt ook zijn of haar geldige legitimatiebewijs mee.

Aanvragen

Maak een afspraak

Bij uw aanvraag heeft u nodig:

U betaalt de Verklaring omtrent het gedrag bij de aanvraag.

Buitenland

Als u in het buitenland woont, dan kunt u de aanvraag alleen bij de Dienst Justis indienen. Niet bij de gemeente Huizen. Meer informatie vindt u bij de veel gestelde vragen(externe link) op de website van de Dienst Justis. 

Betalen

  • Een digitale VOG-aanvraag kost: € 33,85
  • Een schriftelijke aanvraag bij de gemeente kost: € 41,35

Thuisgestuurd

Binnen vier tot acht weken hoort u of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Meestal krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag al binnen anderhalve week. Tenzij u een strafbaar feit heeft gepleegd.

U hoeft de VOG niet op te halen. U krijgt deze thuisgestuurd op uw adres.