Voorwerpen op of aan de openbare weg plaatsen

Gaat u bouwen, slopen of verbouwen? Plaatst u daarvoor een voorwerp buiten uw eigen tuin (op de openbare weg)? Denk aan bouwhekken, een bouwkeet, bouwmaterialen, een container/laadbak, toilet, steiger, hoogwerker, kraan en/of verhuislift. Dan betaalt u daarvoor precariorechten aan de gemeente.

Als het voorwerp er maximaal 30 dagen staat kunt u via het volgende formulier een melding aan de gemeente doorgeven.

Melding voorwerp openbare weg plaatsen

U kunt het formulier uitprinten, invullen en indienen per post: afdeling Omgeving, team Vergunningen, Postbus 5, 1270 AA Huizen. U kunt het ook mailen naar omgeving@huizen.nl.

Voorwaarden en kosten

  • U moet de melding tenminste 10 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden bij de gemeente indienen.
  • Bij de melding voegt u ook een 'situatietekening' toe.  Dit is een tekening van het terrein met de daarop aanwezige bebouwing. Uit de tekening wordt duidelijk waar gebouwen op de kavel staan en hoe groot ze zijn.
  • Verkeersborden met een vooraankondiging van werkzaamheden en of van een wegsleepregeling moet u zelf regelen en plaatsen. Naderhand moet u de verkeersborden direct verwijderen. 
  • Voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg moet u precariorechten betalen. De kosten vindt u terug in de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten Huizen 2024.

Maximaal 30 dagen zonder vergunning

Het voorwerp mag maximaal 30 dagen geplaatst worden. Als u iets langer nodig heeft, bijvoorbeeld steigers of een container, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Tip voor container

Plaatst u een container? Om zwerfvuil tegen te gaan en de brandveiligheid te vergroten, raden wij u aan de container af te dekken, of een afsluitbare container te gebruiken.

Documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?