Als u een geldige verblijfsvergunning hebt, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.

Vreemdeling of vluchteling

Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vreemdelingen- maar een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. U neemt hiervoor contact op met het team Burgerzaken.

Maak een afspraak

  Voorwaarden

  Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Hoe lang uw vreemdelingenpaspoort precies geldig is, hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning. U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u:

  • geen vluchtelingenstatus hebt;
  • geen paspoort kunt krijgen van uw land van herkomst (dit moet schriftelijk worden aangetoond);
  • in Nederland woont, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit;
  • een verblijfsvergunning hebt;
  • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

  Kinderen een eigen vreemdelingenpaspoort

  Kinderen met een verblijfsvergunning, hebben een eigen vreemdelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een voogd. Gebruik daarvoor het toestemmingsformulier.

  DigiD linkOnline toestemming geven

  Aanvragen

  Maak een afspraak 

  • U kunt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aanvragen bij de gemeente.
  • Op het gemeentehuis worden met een speciaal apparaat vingerafdrukken opgenomen.
  • Bij de aanvraag betaalt u meteen voor het paspoort.
  • Uw gegevens worden op juistheid gecontroleerd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  • Het ministerie van Buitenlandse Zaken beslist vervolgens of aan u een vreemdelingenpaspoort kan worden verstrekt.
  • Het duurt 2 tot 4 maanden voordat een vreemdelingenpaspoort klaar is. Dan heeft u maximaal 3 maanden de tijd om het bij de gemeente op te halen. Dat moet u altijd persoonlijk doen.
  • Het vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur is afhankelijk van uw verblijfsstatus.

  Pasfoto

  Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort moet u een goede pasfoto meenemen. Houd rekening met de eisen die aan de pasfoto worden gesteld.

  Paspoort gestolen of kwijtgeraakt

  Als uw vreemdelingenpaspoort is gestolen of kwijtgeraakt dan moet u dat melden bij de aanvraag.

  Meenemen

  Meenemen

  De volgende gegevens zijn nodig:

  • alle in uw bezit zijnde reisdocumenten;
  • een goed gelijkende pasfoto in kleur, die maximaal 6 maanden oud is. Het paspoort wordt voorzien van een chip waarin de foto is opgeslagen. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Zie hiervoor de aanvullende eisen;
  • bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief);
  • uw geldige verblijfsvergunning;
  • eventueel uw oude vreemdelingenpaspoort;

  Kinderen onder de 18

  • de schriftelijke toestemming van beide ouders of de voogd. Gebruik daarvoor het toestemmingsformulier
  • kopie legitimatiebewijs van beide ouders of voogd.

  DigiD linkOnline toestemming geven

  Betalen

  Tarieven2024
  Vreemdelingenpaspoort€ 63,40

  Wachttijd

  Wachttijd

  Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. De procedure duurt lang, omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.

  Aanvullende informatie

  Als u geen vingerafdruk kunt afgeven

  • Als de baliemedewerker van 1 of meer van uw vingers geen vingerafdrukken kan nemen, bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten, dan neemt hij vingerafdrukken van vingers waarvan dat wel mogelijk is.
  • Als u tijdelijk helemaal geen vingerafdrukken af kunt geven, dan krijgt u een vreemdelingenpaspoort dat maximaal 12 maanden geldig is.
  • Als het lichamelijk onmogelijk is vingerafdrukken af te kunnen geven, hoeft u dit niet te doen. Bijvoorbeeld als u vingers mist of als uw vingers blijvend beschadigd zijn.