Binnen de gemeente Huizen genieten inwoners op diverse manieren van recreatief plezier aan het water, waaronder ook vissers. Via de Visplanner-app kunnen deze vissers precies zien waar ze binnen de gemeente mogen vissen met een VISpas. Toch wordt er jaarlijks synthetisch visaas met haken aangetroffen op afgemeerde schepen in de gemeentehavens.

Van de kant alleen toegestaan aan zijde Bestevaer of op het water

Vissers mogen vanaf de kant in de gemeentehavens alleen vissen aan de zijde van Bestevaer, langs de Havenstraat/Passentenkade, of met een boot op het water. Vissen vanaf de ligplaatssteigers Oude haven, Buitenhaven en de kade Kalkovens is strikt verboden. 

De havenmeesters handhaven actief op overtredingen van deze regels.