Waarmerken kopie of afschrift

Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel.

De gemeente waarmerkt geen documenten, zoals diploma's of getuigschriften. Vraag aan de instelling die het document of diploma heeft afgegeven of zij een gewaarmerkte kopie kan afgeven.

Maak een afspraak

Betalen

Waarmerken kopie: € 5,10 (tarief 2024).