Huizen wil in 2050 klimaatneutraal en aardgasvrij zijn. Elke gemeente in Nederland maakt hiervoor een visie waarin staat hoe dat in de gemeente wordt georganiseerd. Dit heet de Transitievisie Warmte, kortweg warmtevisie. 

De warmtevisielink naar pdf bestand van Huizen is in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is ook een digitale publieksversie. In de warmtevisie staat onder andere:

  • wat per buurt de duurzame warmtetechnieken zijn, als alternatief voor aardgas,
  • welk tempo de gemeente volgt om aardgasvrij te worden,
  • in welke buurten het beste kan worden gestart om aardgasvrij te worden,
  • hoe bewoners worden ondersteund bij woningisolatie en energiebesparing.

Bekijk de warmtevisie online

Over de digitale omgeving van de warmtevisie

In de digitale omgeving van de warmtevisie wordt u in woord en beeld meegenomen op de route naar aardgasvrij. Dat gaat niet overhaast, maar stap voor stap in lijn met de titel van de warmtevisie ‘Nu isoleren, straks aardgasvrij’. Het verhaal is opgedeeld in zes hoofdstukken waar de lezer doorheen kan scrollen of direct kan doorklikken naar een onderwerp naar keuze. Er wordt uitleg gegeven over de warmtevisie en de route naar een aardgasvrije toekomst. U kunt ook zien welk alternatief voor aardgas voor uw wijk het meest kansrijk is. Dat is volgens de inzichten van nu en nog geen definitieve keuze. In de warmtevisie staat verder omschreven wat er eerst geregeld moet zijn voordat de overstap naar aardgasvrij gemaakt kan worden. Toch kunnen  inwoners van Huizen nu al keuzes maken om hun woning te verduurzamen. In de warmtevisie worden mogelijke keuzes toegelicht aan de hand van de meest waarschijnlijke toekomstige warmtetechniek.