De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen bepaalt dat de gemeente een vergoeding moet uitkeren als zij de wettelijke beslistermijn op een aanvraag of bezwaarschrift heeft overschreden. 

Handige link

Voorbeeld ingebrekestelling (PDF)