Gemeente Huizen verlengt samenwerking met Fixbrigade en Energie Kado.

Wethouders Bert Rebel en Karin van Werven brengen samen met Ronald Smout van de Fixbrigade kierdichting aan bij de voordeur. (Foto Bob Awick Fotografie)

Wethouders Karin van Werven (Armoedebeleid) en Bert Rebel (Duurzaamheid) hebben deze week meegelopen met de Fixbrigade. Onder leiding van hoofdfixer Ronald hebben zij onder meer kierdichting en radiatorfolie aangebracht in een woning in Huizen. “Mooi om te zien dat dit soort kleine maatregelen een groot verschil kunnen maken”, vinden de wethouders. “Zeker bij inwoners met een hoge energierekening en een kleine portemonnee.” Het werkbezoek van de wethouders was meteen de aftrap voor de verlenging van zowel de Fixbrigade als het Energie Kado.

Zowel de Fixbrigade (Versa Welzijn) als het Energie Kado (Duurzaam Bouwloket) zijn in 2024 weer beschikbaar voor huishoudens met energietoeslag. Wethouder Rebel: “We gaan graag verder met de Fixbrigade en het Energie Kado. Uit een enquête onder geholpen inwoners blijkt maar liefst negen van de tien tevreden te zijn!” Dankzij de verlenging kunnen inwoners met energietoeslag ook dit jaar geholpen worden hun energierekening te verlagen.

In 2024 krijgen huishoudens met energietoeslag, die nog niet eerder geholpen zijn, de kans om hulp te krijgen van de Fixbrigade of het Energie Kado te bestellen. De klussers van de Fixbrigade helpen de energierekening te verlagen door kleine aanpassingen in de woning. Het gaat dan om maatregelen zoals kierdichting, radiatorfolie en het vervangen van verlichting door ledlampen. Wie kiest voor het Energie Kado kan zelf voor € 250,- aan energiebesparende producten uitzoeken.

Positieve feedback van inwoners

Uit een vragenlijst onder gebruikers van de Fixbrigade en het Energie Kado blijkt de overgrote meerderheid (erg) tevreden te zijn. Zo’n 90 procent van de huishoudens die hulp heeft gehad van de Fixbrigade geeft aan zeer tevreden te zijn. Het contact met de Fixbrigade wordt door 95 procent als prettig is ervaren. Projectleider Jerrel Oron is blij met de positieve reacties: “De mensen die wij hebben geholpen, geven aan blij te zijn met onze hulp. Ondanks het feit dat we zoveel aanmeldingen hebben dat ze soms best lang hebben moeten wachten. We kijken ernaar uit om ook in 2024 ons steentje bij te dragen.”

Ook het Energie Kado wordt erg positief ontvangen. Maar liefst 80 procent van de ontvangers is tevreden over de producten. Acht op de tien ontvangers vindt het Energie Kado makkelijk te bestellen en de producten makkelijk om aan te brengen.

Voortzetting samenwerking

Zowel de Fixbrigade als het Energie Kado worden gefinancierd met gelden van het rijk. Doel van die gelden is energiearmoede bestrijden met kleine maatregelen. Dankzij een extra bijdrage kan de gemeente de Fixbrigade en Energie Kado blijven aanbieden. Wethouder Karin van Werven: “We zien dat veel mensen kiezen voor hulp aan huis, dus er is duidelijk behoefte aan een Fixbrigade. Ik vind het ook mooi dat mensen die op zoek zijn naar ander werk bij de Fixbrigade nieuwe werkervaring kunnen opdoen. Zo helpt de Fixbrigade inwoners van Huizen op verschillende manieren.”

Wethouder Bert Rebel: “Tegelijk is alleen het aanbrengen van kleine maatregelen op termijn niet voldoende. Veel mensen met energietoeslag wonen in een huurwoning en zijn afhankelijk van hun verhuurder voor de grotere isolatiemaatregelen. We roepen verhuurders dan ook op om hier zoveel mogelijk vaart mee te maken.”

Energie besparen

Huishoudens die energietoeslag voor 2024 hebben ontvangen én nog geen gebruik hebben gemaakt van de Fixbrigade of het Energie Kado in 2023, komen in aanmerking voor de regeling. Deze inwoners ontvangen hiervoor een brief waarmee zij zich kunnen aanmelden.