Politiewagen in de haven van Huizen

Iedere wijk een wijkagent

Iedere wijk in Huizen heeft een eigen wijkagent. De wijkagent weet wat er leeft en is de eerste contactpersoon in uw wijk. De wijkagent kent en spreekt veel inwoners en ondernemers. Door al deze contacten weet de wijkagent goed wat er in de wijk speelt. Hierdoor zijn zij in staat om in een vroege faseproblemen te voorkomen en op te lossen. Ook houden zij zich bezig met algemeen politiewerk, zoals toezicht houden op straat en het oplossen van incidenten.

Leefbaar en veilig

Samen met de wijkbewoners, boa’s, het team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente en politiecollega’s werken zij aan het leefbaar en veilig maken en houden van uw wijk of buurt. In Huizen werken in totaal vijf wijkagenten.

Uw wijkagent

Heeft u vragen over de veiligheid in uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkagent.