Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente.

De hoofdtaken van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Huizen, bepaalt de kaders van het beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en wordt daarom volksvertegenwoordiging genoemd. Het bepalen van kaders houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente en waar het geld aan uitgegeven wordt. Het controleren van het college van burgemeester en wethouders.

Instrumenten van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente, bepaalt de kaders van het beleid en controleert de gemeentebestuurders. Om die taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, kunnen raadsleden gebruikmaken van verschillende instrumenten. Bekijk een overzicht van alle instrumenten van de gemeenteraad van Huizen. 

Vergaderstukken

De openbare vergaderstukken kunnen altijd ingezien worden in het raadsinformatiesysteem. Hierin zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad en de commissievergaderingen terug te vinden vanaf 1 april 2018. Kies voor de gewenste vergadering en u kunt alle vergaderstukken hierin terugvinden. Natuurlijk is het ook mogelijk om hiervoor gebruik te maken van de zoekfunctie. 

Archief (vergaderstukken tot 1 april 2018)

Het is ook mogelijk om vergaderstukken van vóór 1 april 2018 terug te vinden. Deze zijn terug te vinden in het archiefsysteem. Ook in dit systeem kunnen stukken teruggevonden worden door op de gewenste vergadering te klikken of door gebruik te maken van de zoekfunctie. 

Reglement van orde

De gemeenteraad heeft een reglement van orde voor zijn vergaderingen. Hierin zijn regels over o.a. het vergaderen van de gemeenteraad opgenomen. Ook voor de commissievergaderingen is een verordening vastgesteld. 

Gedragscode bestuurlijke integriteit voor raadsleden en lijstopvolgers

Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen de verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele gemeentelijke organisatie en het hele gemeentebestuur in al zijn geledingen aangaat. Bekijk de gedragscode bestuurlijke integriteit voor raadsleden en lijstopvolgers.

Protocol behandeling meldingen van vermoede integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers

Gedragscodes zijn voor gemeenten verplicht op grond van de Gemeentewet. Politieke ambtsdragers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar. Bekijk dit protocol.