Nederland wil naar een volledige circulaire economie in 2050. Dat houdt in dat al het afval wordt ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Om daar te komen is het nog een lange weg, maar iedereen kan nu al een bijdrage leveren. 

Als we ons afval goed gescheiden inzamelen, wordt de berg met restafval ook steeds kleiner. Ook dat is belangrijk, want restafval wordt verbrand en dat is vervuilend voor het milieu. 

PMD gescheiden inzamelen

Huishoudelijk afval bestaat grotendeels uit papier, karton, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken). Papier, karton en gft scheiden we al goed. Als we ook het PMD-afval apart inzamelen, bereiken we sneller ons doel voor 2020. 

De meeste inwoners hebben een aparte PMD-kliko. Voor inwoners die daar geen plek voor hebben, zijn ondergrondse PMD-containers geplaatst. Omdat er dus steeds minder restafval overblijft, legen we deze kliko minder vaak dan voorheen. De andere kliko’s worden juist wat vaker geleegd.

Wat doet de gemeente?

Huishoudelijk afval

De gemeente haalt zelf geen huishoudelijk afval op. Dit is in de regio overgedragen aan de GAD. Met hen is afgesproken dat in de regio het afval nog beter wordt gescheiden. Zo dragen we allemaal bij aan een schonere leefomgeving. 

Zwerfafval

Afval hoort niet op straat of in het groen. Daarom ruimt de gemeente regelmatig het zwerfafval op. We doen dit niet alleen. U kunt ons helpen. Laat geen afval achter of help mee met het opruimen ervan. Lees meer hierover bij zwerfafval

Lege batterijen en accu’s

In het gemeentehuis staat een inzamelbox voor lege batterijen en accu’s. De box is van de non-profit organisatie Stibat. Stibat staat voor het verantwoord inzamelen van batterijen en accu’s. U vindt de verzamelbox bij de receptie. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.legebatterijen.nl(externe link).

Wat kunt u zelf doen?

Afval scheiden is belangrijk voor een schoner milieu. Want ons huishoudelijke afval willen we zoveel mogelijk hergebruiken. Glas, plastic, blik, gft en papier worden vrij eenvoudig omgezet in nieuwe grondstoffen, waarmee je nieuwe producten kunt maken. Scheidt uw afval daarom zo goed mogelijk. 

Goed scheiden

Als u dit bewust doet, zult u merken dat ook u nog steeds afval in de grijze kliko doet wat daar niet in hoort. De afvalscheidingswijzer(externe link) kan helpen.

Minder kopen

Wat u niet in huis haalt, hoeft u ook niet weg te gooien. Doe dus bewust boodschappen: koop alleen dat wat u echt nodig heeft en voorkom zo dat u te veel gekocht eten moet weggooien. Spullen die u niet vaak gebruikt, kunt u beter lenen dan kopen. Koop producten met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal. Wist u dat maar liefst de helft van de totale berg huishoudelijk afval bestaat uit plastic verpakkingsmateriaal?

Langer gebruiken

Niet weggooien, maar langer gebruiken. Dat kan op veel manieren. Maak met etensresten een nieuwe maaltijd, laat kapotte apparaten, kleding of schoenen repareren, geef een boek door, zet bruikbare spullen op een digitale marktplaats of breng ze naar de kringloopwinkel. Kortom: bedenk of iets nog te gebruiken is, of weer bruikbaar kan worden gemaakt, voordat u het weggooit.

Lees op de website van de GAD over tips per afvalsoort(externe link).

Afvalinzameling door GAD

GAD Gooi en Vechtstreek zorgt voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Wilt u weten wanneer zij uw afval ophalen? Of weten wat u zelf kunt doen om het afval goed te scheiden? Kijk hiervoor op de website van de GAD(externe link). Of bel met de klantenservice van de GAD: (035) 699 18 88.

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of meehelpen aan een schoner milieu? Kijk dan verder op een van de volgende websites:

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de gemeente. En vraag naar team Wijkbeheer & Service.
Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl(externe link)