Afval willen we nog beter hergebruiken. In onze regio willen we naar 75% hergebruik in 2020 (in 2016 was het 55%). Er zijn bedrijven die van het gescheiden afval grondstoffen maken. Met deze grondstoffen worden nieuwe producten gemaakt. En hoe meer grondstoffen we maken uit afval, hoe minder grondstoffen er uit de natuur en de bodem nodig zijn. 

Als we ons afval goed gescheiden inzamelen, wordt de berg met restafval ook steeds kleiner. Ook dat is belangrijk, want restafval wordt verbrand en dat is vervuilend voor het milieu. 

PMD gescheiden inzamelen

Huishoudelijk afval bestaat grotendeels uit papier, karton, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken). Papier, karton en gft scheiden we al goed. Als we ook het PMD-afval apart inzamelen, bereiken we sneller ons doel voor 2020. 

De meeste inwoners hebben een aparte PMD-kliko. Voor inwoners die daar geen plek voor hebben, zijn ondergrondse PMD-containers geplaatst. Omdat er dus steeds minder restafval overblijft, legen we deze kliko minder vaak dan voorheen. De andere kliko’s worden juist wat vaker geleegd.

Wat kunt u zelf doen?

Afval goed scheiden

Afval scheiden is belangrijk voor een schoner milieu. Want ons huishoudelijke afval willen we zoveel mogelijk hergebruiken. Glas, plastic, blik, gft en papier worden vrij eenvoudig omgezet in nieuwe grondstoffen, waarmee je nieuwe producten kunt maken. Scheidt uw afval daarom zo goed mogelijk. 

Luiers

Luiers zorgen voor veel afval. Als je uitgaat van gemiddeld 5 luiers per dag, komt dat neer op ongeveer 22 kilo per kind per maand. Een hele hoop! Luiers kunnen worden gescheiden van het restafval. Er zijn verschillende plekken in Huizen waar u luiers kunt inleveren. GAD werkt hierin samen met Luierrecycling Nederland. Bekijk de dichtstbijzijnde plek voor u

Een mooi alternatief voor wegwerpluiers is de wasbare luier. Deze luiers zijn verkrijgbaar in leuke prints, net zo zacht voor de billen en veel beter voor het milieu. Wil je meer informatie over wegwerpluiers? Kijk dan eens bij Mazzelkontjes van Milieu Centraal.

Afvalinzameling door GAD

GAD Gooi en Vechtstreek zorgt voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Wilt u weten wanneer zij uw afval ophalen? Of weten wat u zelf kunt doen om het afval goed te scheiden? Kijk hiervoor op de website van de GAD. Of bel met de klantenservice van de GAD: (035) 699 18 88.

Wat doet de gemeente?

Huishoudelijk afval

De gemeente haalt zelf geen huishoudelijk afval op. Dit is in de regio overgedragen aan de GAD. Met hen is afgesproken dat in de regio het afval nog beter wordt gescheiden. Zo dragen we allemaal bij aan een schonere leefomgeving. 

Zwerfafval

Afval hoort niet op straat of in het groen. Daarom ruimt de gemeente regelmatig het zwerfafval op. We doen dit niet alleen. U kunt ons helpen. Laat geen afval achter of help mee met het opruimen ervan. Lees meer hierover bij zwerfafval

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of meehelpen aan een schoner milieu? Kijk dan verder op een van de volgende websites:

  • De website van de GAD biedt veel informatie en tips over afvalscheiding. Lees daar ook de ‘Feiten & fabels over afval’
  • Op de Afvalscheidingswijzer vindt u meer informatie over hoe u afval kunt scheiden. Mogen kattenbakkorrels en lucifers in de groenbak? En waarom mag kristal niet in de glasbak? Waar laat u een yoghurtpak, pizzadoos of spaarlamp? 
  • Lees meer over PMD-afval
  • Milieu Centraal is een overzichtelijke website met veel praktische tips over diverse onderwerpen die met het milieu en het klimaat te maken hebben. Ook over afval.
  • Natuur- en milieueducatie: De Kinderboerderij in Huizen is tegelijkertijd het centrum voor natuur- en milieueducatie (NME) voor Huizen. Daarbij ondersteunt het NME-steunpunt Gooi en Vechtstreek de kinderboerderij en de scholen bij de educatie over natuur en milieu.
  • Iedereen doet wat is een landelijke campagne die gestart is om u te helpen met het verduurzamen van uw leefomgeving.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de gemeente. En vraag naar team Wijkbeheer & Service.
Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl