De agendacommissie bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester), de voorzitters van de commissievergaderingen (hiervoor benoemde raadsleden) en de raadsgriffier. De vergaderingen van de agendacommissie zijn niet openbaar. De agendacommissie heeft de volgende taken:

  • het voorbereiden en vaststellen van voorlopige agenda's voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies;
  • het evalueren van de vorige raadsvergadering en/of commissievergaderingen;
  • het doen van voorstellen aan de raad voor de jaarlijkse vergaderplanning van de vergaderingen;
  • het vaststellen van vergaderingen. 

Samenstelling agendacommissie