Er zijn veel verschillende soorten vergaderingen. De meest bekende zijn de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen. Hieronder vindt u een overzicht met alle soorten vergaderingen. Klik op het type vergadering om te lezen wat voor soort vergaderingen dit is en wat waar wordt besproken en/of besloten? 

Openbaar

Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbare vergaderingen. Dit betekent dat u deze vergaderingen mag bijwonen op de tribune. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. De enige uitzondering is als er een besloten (deel van de) vergadering is. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn, dus het dan eventuele aanwezige publiek zal verzocht worden om de raadzaal te verlaten. Ook de streaming zal bij besloten delen worden uitgezet. 

Kalender

Wanneer is welke vergadering? Bekijk de kalender voor een overzicht van de komende vergaderingen. De vergaderstukken worden hier één week (bij raadsvergaderingen) of twee weken (bij commissievergaderingen) voorafgaand aan de vergaderingen aan toegevoegd.