De fractie van de ChristenUnie heeft op 9 augustus 2022 schriftelijke vragen gesteld over de veiligheidssituatie aan de Roef. Deze vragen zijn door burgemeester Niek Meijer schriftelijk beantwoord en besproken tijdens de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 8 september 2022.