Het bestemmingsplan voor de oost-west as Huizen is definitief vastgesteld. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen het plan vanaf 15 maart 2024 voor zes weken inzien.

Vernieuwing oost-west as

De oost-west as (Aristoteleslaan, Bovenmaatweg en Huizermaatweg) wordt aangepakt vanwege het aanwijzen van deze route voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Het vastgestelde bestemmingsplan komt grotendeel overeen met bestaande verkeersbestemmingen in bestaande bestemmingsplannen. Op enkele plaatsen wijkt het af. Er is nu één bestemmingsplan om alle veranderingen zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen.

Inkijken bestemmingsplan

Inwoners en belanghebbenden kunnen het bestemmingsplan inkijken:
•    in het gemeentehuis bij de centrale receptie
•    Online, via de landelijke website omgevingswet.overheid.nl

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen van 16 maart tot en met 26 april 2024 in beroep gaan. Dat kan als zij:

  • Bezwaar hebben tegen wijzigingen van de gemeenteraad in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan
  • Eerder een ontvankelijke zienswijze indienden
  • Kunnen aantonen dat zij eerder geen ontvankelijke zienswijze konden indienen binnen de gestelde termijn

Bestemmingsplan geldt vanaf 27 april, ook bij beroep

Het bestemmingsplan geldt vanaf 27 april 2024. Dat is ook het geval als er beroep tegen wordt ingesteld.

Wel mogelijk uitstel bij voorlopige voorziening

Bij urgente spoed is het mogelijk om naast beroep ook een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Dan wordt de ingang van het bestemmingsplan wel uitgesteld. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking nadat er beslist over het verzoek om voorlopige voorziening.

Schriftelijk, binnen termijn

Beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening moet schriftelijk, binnen de termijn van 16 maart tot en met 26 april 2024, naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.