De gemeente Huizen heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Zij dragen bij aan een betere leefbaarheid en leefomgeving in Huizen. De boa’s surveilleren dagelijks in Huizen en werken nauw samen met de politie en andere organisaties.

Wijkspreekuur

Tijdens het wijkspreekuur kunt u bij een van de wijkboa's terecht voor vragen over leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. Ook als u iets wilt melden of bespreken met uw wijkboa bent u van harte welkom tijdens het spreekuur. De spreekuren vinden een keer per twee weken plaats. Wij begrijpen dat niet iedereen op een spreekuur kan komen. Heeft u vragen of loopt u tegen problemen aan? U kunt dan altijd een afspraak maken. Stuur een e-mail naar boa@huizen.nl of maak een melding openbare ruimte (MOR)

Waar en wanneer vindt u de boa’s

Boa Mout met werkgebied Huizermaat, Bovenmaten, Vierde Kwadrant en Bijvanck.

 • Locatie: Wijkcentrum Draaikom, Draaikom 2.
 • Tijd: maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
 • Data: 4 maart en 18 maart, 15 april, 29 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni, 24 juni, 8 juli, 22 juli en 5 augustus.
  Op 1 april is er géén wijkspreekuur vanwege Tweede Paasdag.

Boa Chris met werkgebied oude dorp, bedrijventerrein en de westkant van Huizen.

 • Locatie: Wijkcentrum ’t Vuronger, Schoolstraat 6.
 • Tijd: dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
 • Data: 5 maart, 19 maart, 2 april, 16 april, 30 april, 14 mei, 28 mei, 11 juni, 25 juni, 9 juli, 23 juli en 6 augustus.

Boa Gerrel met werkgebied Stad en Lande, Bovenweg, Zenderwijk.

 • Locatie: Wijkcentrum Meentamorfose, Landweg 5.
 • Tijd: donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
 • Data: 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 2 mei, 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni, 11 juli, 25 juli en 8 augustus.

Aanpak kleine ergernissen

De boa’s houden zich bezig met de aanpak van kleine ergernissen in de openbare ruimte. Dat doen zij met goede redenen. Het gaat namelijk om zaken die inwoners als meest ergerlijk ervaren op basis van de Veiligheidsmonitor. Denk aan bijvoorbeeld fout parkeren en hondenpoep op straat, maar ze houden zich ook bezig met jeugdoverlast. Vanwege de jeugdoverlast zijn er nu ook jeugdboa’s in dienst die zich vooral richt op de jongeren van Huizen.

Wijkboa

In Huizen zijn drie boa’s opgeleid tot wijkboa. De drie wijkboa’s hebben ieder een eigen wijk toebedeeld gekregen. Zij worden in hun wijkwerk ondersteund door de coördinator. De wijkboa’s werken samen met wijkagenten en onderhouden hun netwerk met bewoners(groepen), ondernemers, winkeliers en andere organisaties. Op onderstaande kaart staat de wijkindeling van de wijkboa’s.

Maakt u gebruik van een mobiele telefoon of kunt u de kaart niet goed bekijken? Bekijk de kaart op een apart scherm.

Jeugdboa

De twee jeugdboa’s werken door de hele gemeente. Zij richten zich op de plaatsen waar de jeugd samenkomt en waarover eventueel klachten binnenkomen. De jeugdboa’s zoeken en onderhouden actief contact met de jeugd op straat. Daarnaast onderhouden zij hun netwerk met jongerenwerk, scholen en politie. De jeugdboa’s werken nauw samen met de wijkboa’s en de coördinator. Daar waar nodig ondersteunen en versterken ze elkaar.

Bodycam

De Huizer boa’s dragen bodycams. Zij kunnen daarmee video-opnamen maken, als ze te maken krijgen met (verbale) agressie. De boa’s zijn goed getraind in het gebruik van de bodycams. Het bekijken, opslaan en vernietigen van beelden gebeurt volgens de huidige privacyregelgeving. Als er van u opnames zijn gemaakt, dan kunt u deze bij de gemeente bekijken. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen via het onderstaande online formulier. Ook kunt u de beleidsnota en procesbeschrijving bekijken. 

DigiD linkAanvraag bekijken bodycam-beelden

Melden

Overlast kunt u melden door het doen van een melding openbare ruimte (MOR). U kunt een melding online of telefonisch doen. Voor dringende meldingen kunt u buiten kantooruren terecht bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Dagelijks worden de ingekomen meldingen geïnventariseerd en waar nodig wordt direct actie ondernomen. Heeft u bij het melden uw telefoonnummer doorgegeven? Dan krijgt u een reactie. Hoe meer informatie buurtbewoners doorgeven, hoe beter de boa's hun werk kunnen doen.