Voor het omhakken of rooien van bomen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder. Kleine bomen of struiken mag u zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. In de Verordening Fysieke Leefomgeving Huizen (artikel 3.83 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen) staat in welke gevallen u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket. Op deze website kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • een omschrijving van de boom (omvang en type)
  • de plaats van de boom (adres)
  • de reden
  • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Kosten

  • Tarief vergunning (2024): € 23,60.

Termijn

Bij de omgevingsvergunning zijn er twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

Reguliere omgevingsvergunning

De reguliere geldt bij de meest voorkomende en eenvoudige aanvragen. Hier krijgt u de beslissing binnen acht weken. Deze tijd mag eenmaal met zes weken verlengd worden.

Uitgebreide omgevingsvergunning

De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij afwijking van het bestemmingsplan. De beslistermijn is hier 26 weken. Deze mag met zes weken verlengd worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?