De burgemeester heeft vandaag besloten om de sluiting van de woningen op de Roef met tien dagen te verlengen. Zo’n beslissing om wel of niet te verlengen wordt genomen kort voor de dag dat de sluiting afloopt en op grond van het dan bekende beeld. Omdat politie en Openbaar Ministerie (OM) aangeven dat het dreigingsbeeld onveranderd is, wordt de sluiting verlengd.

Verscherpt toezicht

De veiligheidsmaatregelen zijn met ingang van 10 juli meer en onzichtbaar geïntensiveerd. Ook is er sinds 10 juli intensief, zichtbaar cameratoezicht dat live - dus direct - wordt uitgelezen. Deze maatregelen blijven voorlopig van kracht. Dat leidt er ook toe dat de politie direct opschaalt als dat nodig is. Dat was dinsdagavond het geval. Rond 21.30 uur was de politie met meerdere eenheden aanwezig op de Roef. Er kwam een melding binnen van verdachte bewegingen rondom een woning. Uit voorzorg heeft de politie direct opgeschaald. Al snel daarna kon het onderzoek worden afgerond, omdat er niets verdachts is aangetroffen.