Op nadrukkelijk advies van politie en Openbaar Ministerie (OM) heeft locoburgemeester Bert Rebel besloten om de sluiting van twee woningen aan de Roef in Huizen opnieuw te verlengen met 28 dagen. De huidige sluiting van de woningen zou op 19  augustus om 18.00 aflopen. Het besluit tot verlenging geldt vanaf 19 augustus 18.00 uur tot 16 september 2022 18.00 uur. 

Dreigingsbeeld onveranderd 

Er is sprake van een serie incidenten in de regio Midden Nederland. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat deze incidenten voortkomen uit een conflict in het criminele drugsmilieu. Ook het incident aan de Roef in Huizen wordt hiermee in verband gebracht. Volgens politie en OM is het dreigingsbeeld de afgelopen periode niet veranderd. Op grond daarvan dringen zij erop aan om de sluiting te verlengen met eenzelfde periode. Mocht de situatie tussentijds veranderen, dan worden de sluitingsbevelen heroverwogen.  

Veiligheidsmaatregelen

De huidige veiligheidsmaatregelen, zoals intensief en zichtbaar cameratoezicht dat live wordt uitgelezen, blijven voorlopig van kracht.