Heeft u een goed idee voor de gemeente en zijn minimaal 25 inwoners het met uw voorstel eens? Dien dan een burgerinitiatief in. Een burgerinitiatief geeft inwoners zelf de kans om een voorstel aan de gemeenteraad te doen.

De spelregels

  • Het voorstel gaat over uw directe woon-/werkomgeving
  • Er zijn minimaal 25 inwoners (tevens inwoners van de gemeente Huizen van 18 jaar of ouder) die het voorstel steunen
  • Het voorstel bevat een oplossing voor een probleem en is goed gemotiveerd
  • Het voorstel bevat een kostenplaatje

Als het burgerinitiatief voldoet aan de spelregels (bepalingen van de verordening), dan komt het op de agenda van de volgende commissievergadering. De indiener mag in die vergadering een toelichting geven. De commissie zal na behandeling een advies geven over dit voorstel voor de behandeling ervan in de raadsvergadering. Uiteindelijk wordt er namelijk een besluit genomen in de gemeenteraadsvergadering.

Bent u van plan om een burgerinitiatief in te dienen?

Neem dan vooral eerst contact op met de griffie via de e-mail griffie@huizen.nl. De griffie kan dan uw plannen alvast met u bespreken en u advies geven.