Als inwoner, ondernemer, organisatie of betrokkene heeft u meerdere mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Zo kunt u inspreken bij vergaderingen, een burgerinitiatief indienen, de raad schrijven of contact opnemen met raadsleden of fracties.