Het is altijd mogelijk om de gemeenteraad te schrijven. Dit kan via een brief of per e-mail. Geef hierbij altijd duidelijk aan dat uw bericht bestemd is voor de gemeenteraad.

Uw schrijven wordt geplaatst op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering op de lijst van ingekomen stukken. Tijdens deze vergadering zal niet inhoudelijk over uw bericht worden gesproken, maar wel wordt een besluit genomen over de manier waarop met uw bericht wordt omgegaan.

Hoe kunt u de raad schrijven?

  • Per post: Gemeenteraad van Huizen, postbus 5, 1270 AA Huizen
  • Per e-mail: griffie@huizen.nl t.a.v. de gemeenteraad