De werkzaamheden voor de vernieuwing van de oost-west as hebben enige tijd stilgelegen. De aannemer BAM en de opdrachtgever gemeente Huizen hebben vanaf het begin van de zomer intensieve en constructieve gesprekken gevoerd over het vervolg van de uitvoering van de opdracht. Dat heeft ertoe geleid dat het definitief ontwerp is afgerond. De planning is erop gericht dat rond de zomervakantie 2024 met de uitvoering kan worden gestart. 

Voorwaarden

Voordat met de uitvoering kan worden gestart, moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het gebied van financiën en aanbesteding/gunning. Ook moet er een uitvoeringscontract worden opgesteld. Wanneer dit traject is afgerond zal een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kan worden gestart met de uitvoering. Gekoerst wordt op besluitvorming op 30 mei 2024.

Inloopbijeenkomst op 6 maart

Voor omwonenden en belangstellenden wordt op woensdag 6 maart 2024 van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden. Deze zal plaatsvinden in de aula van scholengemeenschap Huizermaat, Monnickskamp 7 in Huizen. Tijdens de inloopavond kunnen bezoekers zich laten informeren over de laatste stand van zaken en vragen stellen over de uitvoering.

Keihard gewerkt

Wethouder Roland Boom: "Met elkaar hebben we een aantal flinke hobbels overwonnen. Ik ben blij dat we elkaar in de zomer weer gevonden hebben. De afgelopen tijd is er keihard gewerkt om te komen tot een mooi definitief ontwerp. Ik zie het vervolg met vertrouwen tegemoet. Met de vernieuwde oost-west as verbeteren we de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de biodiversiteit. Dat is nu misschien nog moeilijk voor te stellen, maar het eindresultaat zal zijn dat we de oost-west as van Huizen een kwalitatieve impuls geven. Op de inloopbijeenkomst kunt u alvast zien hoe het gaat worden. Ik nodig inwoners van Huizen daarom van harte uit voor deze bijeenkomst."