In iedere gemeente, zelfs binnen de bebouwde kom, vinden we een groot aantal dieren die in het wild leven. Zij zorgen voor een kleurrijke en levendige gemeente. Gemeente Huizen zorgt door de aanleg en onderhoud van een diervriendelijke omgeving ervoor dat deze dieren in de omgeving blijven. 

Gewonde en dode dieren

De opvang van een gewond of dood dier is geen taak van de gemeente. Deze zorgplicht geldt voor iedereen die een gewond dier vindt. De Dierenambulance zorgt voor het vervoer naar een opvangcentrum. De vinder van een gewond dier kan bellen naar telefoonnummer (035) 683 03 00. Ook als u een dood dier in de openbare ruimte vindt, kunt u dit melden bij de Dierenambulance. 

Verkeersmaatregelen om dieren te beschermen

De gemeente Huizen heeft verschillende maatregelingen getroffen om wilde dieren te beschermen. Zoals het afsluiten van wegen in verband met de paddentrek of het beperken van de maximumsnelheid om overstekende dieren te beschermen. Er zijn faunatunnels aangelegd, verkeersbesluiten ingevoerd in verband met begrazingsprojecten en er zijn borden geplaatst om verkeer te waarschuwen voor overstekende eenden. 

Bijensterfte

De sterfte van hele bijenvolken neemt in Nederland en de rest van de wereld alarmerend toe. De gevolgen van de wereldwijde bijensterfte kunnen voor landbouw en natuur rampzalig zijn.  Wilt u meer weten over de oorzaken en oplossingen, kijk dan op bijensterfte.nl.

Overlast door in de vrije natuur levende dieren

Wat doet de gemeente

In Nederland wordt een groot aantal kleine zoogdieren bestreden, omdat ze als schadelijk of hinderlijk aangemerkt worden. Het gaat om de mol, muskusrat, de bever- en woelrat, de bruine en zwarte huisrat, de huismuis en de veld- en bosmuis. Rattenbestrijding (ook bij particulieren) wordt in opdracht en op kosten van de gemeente uitgevoerd.

In Huizen is er ook kans op botulisme door de ligging aan het Gooimeer. Een belangrijk onderdeel bij de bestrijding van botulisme is het opruimen  van vogelkadavers. Afvoer vindt plaats naar een door de gemeente aangewezen verzamelplaats of destructiebedrijf.

Maak een melding

Zijn er dieren die in de openbare ruimte overlast veroorzaken (bijvoorbeeld wespennesten op plaatsen waar veel mensen komen, of op een kinderspeelplek), dan kunt u een Melding Openbare Ruimte doen.

Wat doet u zelf

De overlast van overige dieren bij u thuis (huis of tuin), zoals wespen en muizen, is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt hiervoor zelf een organisatie inschakelen. 

Muskusrat of beverrat

Voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee ook de veiligheid van onze dijken, worden muskus- en beverratten actief bestreden. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dat dan op www.muskusrattenbeheer.nl. U kunt ook bellen naar (030) 634 57 56 of mailen naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl.