Melden dat iets kapot, vies of onveilig is

Voor meldingen over uw woonomgeving en de openbare ruimte kunt u terecht bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR). Hierbij kunt u denken aan defecte straatverlichting, overhangend openbaar groen, hondenpoep, losliggende stoeptegels, rondzwervend afval, overlast in de openbare ruimte, vernielde bushokjes, verstopte rioolkolken of glas op de fietspaden.

Wat meldt u niet bij de gemeente?

  • Als uw melding al is opgenomen in de geplande onderhoudswerkzaamheden, hoeft u die niet alsnog te melden
  • De aanwezigheid van (huishoudelijk) afval naast containers of meubels op straat meldt u bij de GAD
  • Meldingen over openbare verlichting meldt u via nederlandslicht.nl. Vermelding van het nummer van de lantaarnpaal draagt bij aan een soepele afhandeling.

Vier manieren om uw melding door te geven

1. Online

U kunt online uw melding doorgeven. U kunt ook een foto uploaden ter ondersteuning van uw melding.

Online uw melding doorgeven

2. MijnGemeente app

U maakt een foto met uw smartphone en verstuurt deze via de app. De app is beschikbaar voor Android en IOS (iPhone/iPad). Download de app via:

3. Telefonisch

Het gratis nummer 0800 - 02 33 490 is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur. U krijgt dan een medewerker aan de lijn. Buiten deze tijden kunt u uw melding inspreken op de voicemail. Voor spoedeisende meldingen buiten kantooruren kunt u terecht bij de politie. Telefoonnummer: 0900 88 44

4. Aan het loket

U kunt uw melding tijdens openingstijden aan het Klantcontactpunt (centrale receptie) doorgeven. Of aan de medewerkers van het Omgevingsloket.

Spoedeisende meldingen buiten kantooruren

Voor spoedeisende meldingen buiten kantooruren kunt u terecht bij de politie. Telefoonnummer 0900 88 44.

Afhandeling van uw melding

Na registratie van uw melding, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Wij handelen uw melding binnen vijf werkdagen af. Als dit niet lukt, nemen wij contact met u op. (Dit geldt niet voor anonieme meldingen.)

Voor de straatverlichting geldt een andere afhandeltermijn. De afhandeltermijn is twee keer per maand. 

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0800 - 02 33 490. Of e-mailen naar gemeente@huizen.nl.

Handige contactgegevens

Als u snel antwoord wilt, is het belangrijk dat u direct de juiste instantie belt. Dit voorkomt onnodig doorverwijzen. Daarom hebben wij een aantal belangrijke instanties voor u op een rijtje gezet.

  • Wijkagenten: de wijkagenten zijn bereikbaar via het algemeen nummer van de Politie 0900 88 44.
  • Dierenambulance Gooi en Vechtstreek: voor het opvangen en terugbrengen van weggelopen of vermiste dieren. En voor het vervoeren van zieke, gewonde of overleden dieren belt u naar (035) 683 03 00.
  • Huisvuil: meldingen over het inzamelen van grof- of huisvuil kunt u indienen bij de GAD.
  • Zwemwater: de zwemwaterkwaliteit wordt landelijk in kaart gebracht. Voor vragen of klachten kunt u bellen met de zwemwatertelefoon.
  • Milieuhinder bedrijven: geurhinder, geluidhinder of andere vormen van milieuoverlast door bedrijven kunt u rechtstreeks melden via de website van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
  • Vliegverkeer: voor klachten en meldingen over het vliegverkeer van en naar Schiphol kunt u terecht bij het BAS op telefoonnummer (020) 601 55 55.