Melden dat iets kapot, vies of onveilig is

Voor meldingen over uw woonomgeving en de openbare ruimte kunt u terecht bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR). Hierbij kunt u denken aan defecte straatverlichting, overhangend openbaar groen, hondenpoep, losliggende stoeptegels, rondzwervend afval, overlast in de openbare ruimte, vernielde bushokjes, verstopte rioolkolken, dode dieren in het straatverkeer of glas op de fietspaden.

Kijk eerst of uw melding al is opgenomen in de geplande onderhoudswerkzaamheden.

Melding maken

Dit kan op vier manieren: online, via de MijnGemeente app, telefonisch of aan het loket. 

Online

U kunt online uw melding doorgeven. U kunt ook een foto uploaden ter ondersteuning van uw melding.

Online uw melding doorgeven

MijnGemeente app

U maakt een foto met uw smartphone en verstuurt deze via de app. De app is beschikbaar voor Android en IOS (iPhone/iPad). Download de app via:

Telefonisch

Het gratis nummer 0800 023 34 90 is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur. U krijgt dan een medewerker aan de lijn.

Voor spoedeisende meldingen buiten kantooruren kunt u terecht bij de politie. Telefoonnummer: 0900 88 44

Storing met voicemail

Momenteel is er een technische storing met de voicemail van het gratis nummer 0800 023 34 90. Hierdoor is het niet mogelijk om een bericht in te spreken.

  • Belt u tijdens de openingstijden en krijgt u de voicemail? De medewerker van de gemeente is even niet bereikbaar. Belt u op een later moment terug.
  • Belt u buiten de openingstijden? U kunt online uw melding doorgeven of via de MijnGemeente app.

De leverancier werkt aan een oplossing. Excuses voor het ongemak. 

Aan het loket

U kunt uw melding tijdens openingstijden aan het Klantcontactpunt (centrale receptie) doorgeven. Of aan de medewerkers van het Omgevingsloket.

Spoedeisende meldingen buiten kantooruren

Voor spoedeisende meldingen buiten kantooruren kunt u terecht bij de politie. Telefoonnummer 0900 88 44.

Uw melding volgen

Na registratie van uw melding, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Wij handelen uw melding binnen vijf werkdagen af. Als dit niet lukt, nemen wij contact met u op. (Dit geldt niet voor anonieme meldingen.)

Voor de straatverlichting geldt een andere afhandeltermijn. De afhandeltermijn is twee keer per maand. Wij verzoeken u bij het melden van kapotte straatverlichting het nummer van de lantaarnpaal te vermelden.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via 0800 023 34 90. Of e-mailen naar gemeente@huizen.nl.

Handige contactgegevens

Als u snel antwoord wilt, is het belangrijk dat u direct de juiste instantie belt. Dit voorkomt onnodig doorverwijzen. Daarom hebben wij een aantal belangrijke instanties voor u op een rijtje gezet.

  • Wijkagenten: de wijkagenten zijn bereikbaar via het algemeen nummer van de Politie 0900 88 44.
  • Huisvuil: meldingen over het inzamelen van grof- of huisvuil kunt u indienen bij de GAD.
  • Zwemwater: de zwemwaterkwaliteit wordt landelijk in kaart gebracht. Voor vragen of klachten kunt u bellen met de zwemwatertelefoon.
  • Milieuhinder bedrijven: geurhinder, geluidhinder of andere vormen van milieuoverlast door bedrijven kunt u rechtstreeks melden via de website van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
  • Vliegverkeer: voor klachten en meldingen over het vliegverkeer van en naar Schiphol kunt u terecht bij het BAS op telefoonnummer (020) 601 55 55.