Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een nijpend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Daarom heeft het kabinet elke veiligheidsregio verzocht om tijdelijke noodopvang te realiseren voor 450 asielzoekers. Het COA heeft de gemeente Huizen gevraagd tijdelijk ruimte te bieden voor de opvang van maximaal 200 asielzoekers in een hotelschip in de werkhaven voor de maximale duur van 6 maanden. De voorbereidingen hiervoor worden op dit moment getroffen. Er is een schip beschikbaar: MS Fortuna, met 190 plekken.

Voorbereidingen 

De voorbereidingen voor de komst van de boot en de asielzoekers worden getroffen. Daarvoor is een multidisciplinair team ingericht dat wekelijks overlegt. Het overleg vindt plaats tussen de gemeente Huizen, COA, Rode Kruis, Veiligheidsregio/Bevolkingszorg en andere samenwerkende partijen.

Planning

Op dit moment is de verwachting dat de boot rond 15 oktober aan komt in Huizen. Daarna is er nog tijd nodig om de boot in te richten. Als het schip er is volgt een bijeenkomst waarvoor de verschillende betrokken partijen – waaronder Maatschappelijke samenwerkingspartners en de Klankbordgroep – worden uitgenodigd en kunnen kennismaken met de locatiemanager. Als alles volgens planning loopt, worden de eerste vluchtelingen in de week van 24 oktober op de boot verwacht. 

Kaders in overleg opgesteld 

Vooruitlopend op de vraag van het COA heeft het college van B en W kaders opgesteld, die de basis vormen voor de afspraken tussen het COA, de Veiligheidsregio en de gemeente. Ze gaan over locatie (een hotelschip in de werkhaven), over termijnen (maximaal 6 maanden), aantallen (maximaal 200), rollen en bevoegdheden van COA en gemeente, veiligheid en gezondheid, kosten en capaciteit, begeleiding en dagbesteding, participatie (klankbordgroep) en communicatie. De kaders zijn op 25 augustus 2022 besproken door de gemeenteraad(externe link). Het college van B en W maakt nu afspraken met de betrokken partijen die worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. 

Informeren omwonenden en ondernemers

De kaders voor tijdelijke opvang zijn ook met omwonenden en ondernemers besproken tijdens een inloopbijeenkomst op 26 juli 2022. De omwonenden en ondernemers in dit gebied zijn door de gemeente ook per brief geïnformeerd. Inwoners van Huizen worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de COA boot via deze website. 

Meer informatie

De meest actuele informatie en de veelgestelde vragen over dit onderwerp kunt u vinden op www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers.