Energiebesparing is belangrijk om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit geldt voor iedereen, maar zeker voor de industrie, bedrijven, maatschappelijke instellingen, (sport)verenigingen, scholen en dergelijke. Velen van u zijn daarom verplicht om energie te besparen. Welke verplichtingen voor u gelden, leest u hieronder. Met informatie en adviezen.

Bij het besparen van energie gaat het soms dus om moeten, maar altijd om kunnen. Elke besparing is zinvol! Het maakt de overstap naar een aardgasvrij gebouw straks ook makkelijker. 

Wat bent u verplicht om te doen?

Er is een aantal verplichtingen vanuit de overheid. Met de Wetchecker energiebesparing weet u binnen vijf minuten welke plichten er voor u gelden. U vindt er ook tips en oplossingen. 

Informatieplicht

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken, zijn bovendien sinds 1 juli 2019 verplicht om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te informeren welke energiemaatregelen zij hebben getroffen en wat hun werkelijke energieverbruik is. Met het project 'Stimulerend toezicht. Energie besparen doen we samen op 't Plaveen' worden bedrijven op 't Plaveen ontzorgd bij het nakomen van hun wettelijke verplichtingen. Kijk hier voor meer informatie

Kantoren naar energielabel C (uiterlijk in 2023)

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor, groter dan 100m2, minimaal energielabel C hebben (oftewel een Energie-Index van minimaal 1,3). Heeft u dit niet op 1 januari 2023? Dan mag u uw kantoor niet meer als kantoor gebruiken. Er zijn enkele uitzonderingen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Toezicht

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) houdt in de gemeente Huizen toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Ook geeft de OFGV hierover advies. Kijk op hun website voor meer informatie over de rol van de OFGV.  Lees hieronder hoe u ondersteund kunt worden. 

Wilt u weten welke plannen de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid? Bekijk dan het Milieuprogramma 2021 - 2025.

 

Wat kunt u zelf doen?

Stimulerend Toezicht

In opdracht van de gemeente Huizen helpt de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) ondernemers op bedrijventerrein 't Plaveen met energie besparen. Met het project 'Stimulerend toezicht. Energie besparen doen we samen op 't Plaveen' worden bedrijven ontzorgd bij het nakomen van hun wettelijke verplichtingen. Kijk hier voor meer informatie

Kennisbank energie besparen

In de Kennisbank energie besparen van de overheid vindt u alle wettelijk erkende technieken voor energiebesparing. Per bedrijfstak kunt u er alles vinden. Met (in de toekomst) ook informatie over andere kansrijke maatregelen. 

Milieubarometer

De Milieubarometer is een handig instrument om te meten hoe goed u al bezig bent. De barometer wordt door alle bedrijfstakken gebruikt. U vult zelf uw milieugegevens in. De barometer toont helder hoe u ervoor staat. U ontvangt uw milieuprestatie en uw CO2-voetafdruk (CO2-footprint). De barometer toont ook wat u nog kunt (of moet) verbeteren. Met diverse voorbeelden.

Energiescans voor verenigingen

Energiekosten zijn vaak erg hoog voor bijvoorbeeld sportverenigingen. Een energiescan laat zien waarop u blijvend energie kunt besparen. Het laat u zien wat het u kost én bespaart in de portemonnee. Diverse verenigingen gingen u voor!

Sportverenigingen, maar ook verenigingen en stichtingen in de cultuursector kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente Huizen een vergoeding ontvangen voor een energiescan. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Bel naar 14 035 en vraag naar het team Beleid van de afdeling Omgeving.

Wat doet de gemeente?

Met de informatie op deze pagina helpt de gemeente u op weg. Door duidelijkheid te geven over welke plichten en kansen u heeft om energie te besparen in uw bedrijf of organisatie.

Voorbeeld geven

Als gemeente willen we op allerlei manieren het goede voorbeeld geven. Huizen had bijvoorbeeld als eerste gemeente in Nederland ledverlichting in alle lantaarnpalen. Daarnaast werken we aan het energiezuiniger en aardgasvrij maken van onze eigen gebouwen. En waar mogelijk plaatsen we zonnepanelen.  

Wilt u weten welke maatregelen de gemeente allemaal neemt? Bekijk dan de 4e tussenrapportage van het Milieuprogramma 2016-2020.

Zonnepanelen op gemeentehuis

Er zijn 508 nieuwe zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis. Wethouder Bert Rebel nam een kijkje bij de werkzaamheden.

 

Subsidie

Sportverenigingen, maar ook verenigingen en stichtingen in de cultuursector, kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente Huizen een vergoeding ontvangen voor een energiescan. Neem voor meer informatie contact op met team Ontwikkeling van afdeling Maatschappelijk beleid.

Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of meehelpen aan een schoner milieu? Kijk dan verder op de volgende websites:

  • Stimulerend toezicht: Bedrijven op 't Plaveen worden in dit project ondersteund om te voldoen aan alle verplichtingen.
  • De Kennisbank energie besparen: hier vindt u meer informatie over wettelijk erkende technieken voor energiebesparing.
  • De Milieubarometer: hier kunt u checken hoe uw bedrijf ervoor staat als het gaat om energie besparen.
  • In de Wetchecker energiebesparing van de overheid kunt u bekijken welke plichten er voor u gelden.
  • Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland geeft u meer informatie over verschillende verplichtingen die voor uw bedrijf gelden.
  • Milieu Centraal is een overzichtelijke website met veel informatie over diverse onderwerpen die met ons milieu en het klimaat te maken hebben. Ook over energie besparen.
  • Natuur- en milieueducatie: De Kinderboerderij in Huizen is tegelijkertijd het centrum voor natuur- en milieueducatie (NME) voor Huizen. Daarbij ondersteunt het NME-steunpunt Gooi en Vechtstreek de kinderboerderij en de scholen bij de educatie over natuur en milieu.
  • Op Hier Verwarmt vindt u veel informatie over verwarmen zonder aardgas. Met ook een handige begrippenlijst. Veel informatie is bedoeld voor inwoners, maar kan ook voor uw bedrijf handig zijn.

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met de gemeente. Vraag naar team Beleid van de afdeling Omgeving.
Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl