Energiebesparing is belangrijk om de uitstoot van CO2 te verminderen. Bij het besparen van energie gaat het soms om moeten, maar altijd om kunnen. Elke besparing is zinvol! Het maakt de overstap naar een aardgasvrij gebouw straks ook makkelijker. 

Wat moet u doen?

Informatieplicht

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken, zijn verplicht om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te informeren welke energiemaatregelen zij hebben getroffen en wat hun werkelijke energieverbruik is. 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) houdt toezicht op de energiebesparingsplicht in de gemeente Huizen, met subsidie van de provincie Noord-Holland, toezicht.

Kantoren naar energielabel C

Elk kantoor groter dan 100 m2 moet minimaal energielabel C hebben (oftewel een Energie-Index van minimaal 1,3). Er zijn enkele uitzonderingen. Meer informatie vindt u op Energielabel C voor kantoren.

Wat kunt u zelf doen?

Milieubarometer

De Milieubarometer is een handig instrument om te meten hoe goed u al bezig bent. De barometer wordt door alle bedrijfstakken gebruikt. U vult zelf uw milieugegevens in. De barometer toont helder hoe u ervoor staat. U ontvangt uw milieuprestatie en uw CO2-voetafdruk (CO2-footprint). De barometer toont ook wat u nog kunt (of moet) verbeteren. Met diverse voorbeelden.

Energiescans voor verenigingen

Energiekosten zijn vaak erg hoog voor bijvoorbeeld sportverenigingen. Een energiescan laat zien waarop u blijvend energie kunt besparen. Het laat u zien wat het u kost én bespaart in de portemonnee. Diverse verenigingen gingen u voor!

Sportverenigingen, maar ook verenigingen en stichtingen in de cultuursector kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente Huizen een vergoeding ontvangen voor een energiescan. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Bel naar 14 035 en vraag naar het team Beleid van de afdeling Omgeving.

Wat doet de gemeente?

Met de informatie op deze pagina helpt de gemeente u op weg. Door duidelijkheid te geven over welke plichten en kansen u heeft om energie te besparen in uw bedrijf of organisatie.

Voorbeeld geven

Als gemeente willen we op allerlei manieren het goede voorbeeld geven. Huizen had bijvoorbeeld als eerste gemeente in Nederland ledverlichting in alle lantaarnpalen. Daarnaast werken we aan het energiezuiniger en aardgasvrij maken van onze eigen gebouwen. En waar mogelijk plaatsen we zonnepanelen.  

Zonnepanelen op gemeentehuis

Er zijn 508 nieuwe zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis. Wethouder Bert Rebel nam een kijkje bij de werkzaamheden.

 

Subsidie

Sportverenigingen, maar ook verenigingen en stichtingen in de cultuursector, kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente Huizen een vergoeding ontvangen voor een energiescan. Neem voor meer informatie contact op met team Ontwikkeling van afdeling Maatschappelijk beleid.

Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of meehelpen aan een schoner milieu? Kijk dan verder op de volgende websites:

  • De Milieubarometer: hier kunt u checken hoe uw bedrijf ervoor staat als het gaat om energie besparen.
  • Milieu Centraal is een overzichtelijke website met veel informatie over diverse onderwerpen die met ons milieu en het klimaat te maken hebben. Ook over energie besparen.
  • Natuur- en milieueducatie: De Kinderboerderij in Huizen is tegelijkertijd het centrum voor natuur- en milieueducatie (NME) voor Huizen. Daarbij ondersteunt het NME-steunpunt Gooi en Vechtstreek de kinderboerderij en de scholen bij de educatie over natuur en milieu.
  • Op Hier Verwarmt vindt u veel informatie over verwarmen zonder aardgas. Met ook een handige begrippenlijst. Veel informatie is bedoeld voor inwoners, maar kan ook voor uw bedrijf handig zijn.

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met de gemeente. Vraag naar team Beleid van de afdeling Omgeving.
Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl