Energielabel C voor kantoren

Kantoren moeten op 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben.

Heeft u een kantoorgebouw met een oppervlak groter dan 100 m2 , waarvan 50 procent of meer gebruikt wordt als kantoor? Dan moet uw pand op 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Als dat niet zo is, dan mag u het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Onze toezichthouders controleren hierop.

Maatwerkadvies

Neem voor professioneel maatwerkadvies contact op met een erkend energieadviseur. Zij kunnen inschatten hoe energiezuinig een gebouw is.

Denkt de adviseur dat een pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan de adviseur voor u een labelberekening maken, registreren en afmelden.

Denkt de adviseur dat het pand niet energiezuinig is (D t/m G)? Dan maakt u met de adviseur afspraken om tot een energielabel C of beter te komen.

Kijk voor een overzicht van erkende energieadviseurs op de website Centraal Register Techniek.

Terugverdientijd maatregelen

Moet u voor uw kantoor een energielabel aanvragen (zie de beslisboom)? 

  • Vraag dan een erkende energieadviseur om het huidige label te bepalen.
  • Vraag deze erkende energieadviseur ook welke maatregelen u nog moet nemen om tot label C te komen.
  • Vraag deze adviseur, òf de aannemer die de energiebesparingsvoorzieningen treft, om de terugverdientijden van de afzonderlijke maatregelen te berekenen. Dit is inclusief de berekende onderbouwing. Deze heeft u namelijk nodig als onze toezichthouder bij u langskomt. Zo kan de toezichthouder bepalen of u aan de verplichtingen voldoet. 

Is de terugverdientijd van het totale maatregelenpakket om tot label C te komen langer dan 10 jaar? Dan moet u wel de maatregelen treffen die zich binnen 10 jaar terugverdienen.

Goed om te weten

  • Verbruikt u meer dan 50.000 kW per jaar en of 25.000 m³ gas per jaar? Dan had u al alle energiebesparende maatregelen moeten treffen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Lees meer informatie op de pagina Energie besparen en verplichtingen - voor bedrijven.
  • Zorg dat u altijd kunt aantonen wat uw jaarlijkse energieverbruik is. Dit kan aan de hand van uw jaaroverzicht van energieverbruik, afkomstig van uw energieleverancier.

Meer informatie

De verplichting dat een kantoorgebouw minimaal energielabel C moeten hebben, komt voort uit de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Deze EU-richtlijn verplicht lidstaten om (kantoor)gebouwen te verduurzamen. Hiervoor zijn regels opgenomen in de Woningwet, het Bouwbesluit, het Besluit energieprestatie gebouwen en de Regeling energieprestatie gebouwen.

Meer informatie over de energielabel C-verplichting voor kantoren en de uitzonderingen daarop vindt u terug op de website van de RVO.