Om bedrijven en instellingen op weg te helpen met energiebesparing, hebben de provincie Noord-Holland en de vier omgevingsdiensten in de provincie de website ‘Check Klik Bespaar’ ontwikkeld. In 2050 wil de provincie Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken, is energiebesparing bij bedrijven en instellingen cruciaal.

Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen.

Eenvoudig controleren of je bedrijf onder de verplichting valt 

Op de website checkklikbespaar.nl(externe link) kunnen ondernemers snel en eenvoudig controleren of de onderneming of instelling onder de verplichtingen valt. En zo ja, hoe zij daaraan kunnen voldoen. De informatie op de site is helder en beknopt, om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ook als ze weinig tijd of kennis over het onderwerp hebben. 

Bedrijven die vallen onder de energiebesparings- en informatieplicht

Bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas vallen onder de wettelijke energiebesparings- en informatieplicht: zij moeten energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Toch voldoet op dit moment slechts 11% volledig aan deze plichten. Bovendien komt deze plicht elke vier jaar weer terug. Energie besparen is daarmee voor bedrijven een doorlopende verplichting. 

Nieuwe ronde energiebesparingsplicht

Op 1 juli 2023 is de nieuwe ronde energiebesparingsverplichting ingegaan en deze komt elke vier jaar weer terug. Energie besparen is daarmee voor bedrijven een doorlopende verplichting. Aan de hand van erkende maatregelenlijsten (EML), kunnen ondernemers zien welke van die maatregelen voor hen van toepassing zijn.