Ligt er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond? Dan kunt u deze, onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van het geldende beleid, kopen of huren. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen. Dit kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om zonder toestemming de grond van de gemeente toe te eigenen.

Aanvragen

U kunt een schriftelijke aanvraag doen bij het Omgevingsloket. Bij uw aanvraag levert u in: 

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • uw naam en adres;
  • situatieschets van de grond en de plannen die u daarmee heeft;
  • een duidelijke tekening (kadastraal) van het stukje grond waar het om gaat.

Contact

  • Heeft u vragen over een lokale situatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Telefoonnummer 14 035.

Beleidsregels verkoop openbare grond