Gladheidbestrijding

In het winterseizoen is het bestrijden van gladheid op wegen en fietspaden een belangrijke taak van de gemeente. 

Strooiroutes

Maakt u gebruik van een mobiele telefoon of kunt u onderstaande kaart niet goed bekijken? Bekijk de kaart in een ander scherm.

Bij het bestrijden van gladheid werkt de gemeente volgens een gladheidbestrijdingsplan. Hierin staan de vaste routes voor gladheidbestrijding. Via een eigen monitoringssysteem en gegevens van Meteo gaat de gemeente na of gladheidbestrijding nodig is. Een strooiactie melden we via het account @Gladheid_Huizen. Wanneer er voor de eerste keer in het seizoen wintergladheid wordt verwacht, verwijdert de gemeente de versperringspalen op fietspaden. Dan kunnen de strooivoertuigen er langs. Na de winter worden de palen weer teruggeplaatst. 

Prioriteit 1: hoofdroutes

In normale winterse omstandigheden strooit  de gemeente de zogenaamde hoofdroutes binnen twee uur na de start van een strooiactie. U vindt de hoofdroutes op de kaart hieronder. Het zijn de belangrijkste wegen en fietspaden binnen Huizen, waaronder bus routes, hoofdroutes van hulpdiensten en routes naar bedrijven, winkelcentra en scholen.

Prioriteit 2: verzamelroutes

Dit zijn kleinere ontsluitingswegen in woonwijken en de wegen richting instellingen en woonzorgcentra, voor zover ze nog niet onder prioriteit 1 vallen. Ze worden gestrooid tijdens kantooruren als de hoofdroutes onder controle zijn en wanneer het langer dan drie dagen glad is.

Noodscenario

Wanneer het door extreem winterweer niet meer mogelijk is om alle hoofdroutes voldoende begaanbaar te maken en te houden, vindt gladheidbestrijding plaats op een deel ervan. In ieder geval hoofdroute 1 en 2, de doorgetrokken lijnen op de kaart. Fietspaden en kleinere wegen worden dan niet gestrooid. Het van kracht worden van het noodscenario melden we via het account @Gladheid_Huizen, op de website van de gemeente en op social media.

Hoe u kunt helpen

Om het werk goed uit te kunnen voeren, moeten alle routes goed begaanbaar blijven. Helaas is dit niet altijd het geval. Regelmatig staan er auto’s half op fietspaden geparkeerd, waardoor de strooiwagen er niet langs kan. Ook overhangend groen uit particuliere tuinen kan voor overlast zorgen. Hierdoor kan het voorkomen dat een gedeelte van een route niet gestrooid kan worden. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Wij vragen u hier rekening mee te houden. 

Q&A over gladheidbestrijding

Als het vriest krijgen we veel vragen over het vegen en strooien van wegen. De meest gestelde vragen en antwoorden zijn daarom gebundeld in een Q&A over gladheidbestrijding.

1. Waarom worden sommige fietspaden wel gestrooid en andere fietspaden niet?

Niet alle fietspaden in Huizen kunnen gestrooid worden, net zomin als alle wegen. We werken met een gladheidbestrijdingsplan, waarbij hoofdroutes en hoofdfietspaden prioriteit hebben. Dat zijn doorgaande routes die aansluiten op fietspaden van buurgemeenten en fietspaden die naar scholen en winkelcentra gaan.

2. Hoe zit het met wegen waar hulpdiensten gevestigd zijn, zoals bijvoorbeeld de KNRM?

Sommige wegen, ook die waaraan hulpdiensten gevestigd zijn, vallen onder de zogenaamde verzamelroutes. Deze rijden wij op werkdagen tijdens kantooruren wanneer we de hoofdroutes onder controle hebben.

3. Wordt er tijdens het sneeuwschuiven rekening gehouden met uitritten?

We houden zoveel mogelijk rekening met uitritten. In het algemeen geldt dat de schuif van de strooiwagen naar links of naar rechts kan. Als we naar links schuiven, dan ligt alle sneeuw op het midden van de weg. Dan heeft gevolgen voor automobilisten die willen afslaan. En als het dan gaat dooien, dan loopt het water weg naar de gootkant. Dat water kan gaan opvriezen, waardoor het gevaarlijk glad kan worden. Daarom schuiven we de sneeuw in principe naar de rechterkant.

4. Zijn er algemene strooibakken beschikbaar voor inwoners?

De gemeente Huizen stelt geen zout beschikbaar aan inwoners. Het is hun eigen verantwoordelijkheid om de stoep voor hun huis sneeuw- en  ijsvrij te maken. Voor bijvoorbeeld scholen heeft de gemeente zoutbakken met zout beschikbaar gesteld. 

5. Waarom strooit de gemeente niet overal?

De gemeente strooit niet op stoepen, voetpaden en binnenwegen in de wijken. Strooien is niet goed voor het milieu. Daarnaast is onvoldoende menskracht beschikbaar. Daarom probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de veiligheid van inwoners aan de ene kant en de beschikbare menskracht en de bescherming van het milieu aan de andere kant. Het strooien van stoepen voor een woning of bedrijf is de verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers.   
 

Zwarte gladheid

Huizen heeft een gladheidmeldsysteem waarmee Meteo en de gladheidcoördinator de wegcondities in de gaten houden. Hierdoor kan er in veel gevallen preventief worden gestrooid. Dit betekent dat er al in de avond kan worden gestrooid, als er in de vroege ochtend gladheid wordt verwacht. Hier gaat het vaak om bevriezing van de weg of ijzel. Dit soort gladheid wordt ook wel zwarte gladheid genoemd.

Witte gladheid

Witte gladheid (sneeuw) bestrijden we 24 uur per dag op de hoofdroutes. Er wordt dan als eerste sneeuw geschoven. Als het zeker is dat er geen sneeuw meer wordt verwacht, wordt de actie afgesloten met een strooibeurt. 

Zoutvoorraad

De gemeente heeft zout opgeslagen voor de winter. Tijdens een normale winter wordt er ongeveer 160 ton zout gebruikt, maar er zijn winters geweest die dermate streng waren dat het dubbele is verbruikt. De voorraad die er nu is, moet voldoende zijn om de winter door te komen. 

Werking strooizout

Strooien werkt niet altijd en ook niet direct. Het strooizout doet pas zijn werk als er veel overheen gereden wordt. Gebeurt dat onvoldoende, dan blijft de weg bevroren. Ook bij temperaturen onder de min 7 graden verliest het zout zijn dooiende werking. Daarom kan het bij aanhoudende vorst en hele lage temperaturen toch glad zijn op de weg, ondanks dat er gestrooid is. Opletten dus en uw snelheid aanpassen aan de weersomstandigheden. 

X (voorheen Twitter)

Wilt u op de hoogte blijven van wanneer er wordt gestrooid? U kunt ons volgen op X: @Gladheid_Huizen