Voorkom overlast

U mag bijna overal in de gemeente uw hond uitlaten. Er zijn wel een paar regels.

Regels

 • Er geldt een opruimplicht van hondenuitwerpselen in de gehele gemeente.
 • Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn, buiten de bebouwde kom kunnen honden lekker vrij los lopen. We gaan er dan wel vanuit dat u voldoende toezicht houdt op uw hond en dat u de uitwerpselen opruimt.
 • Honden mogen loslopen in enkele uitrengebieden binnen de gemeente. Wilt u weten waar? Kijkt u dan op de kaart met uitrengebieden.
 • Er geldt een verbod voor honden op kinderspeelplaatsen, in zandbakken of op speelweiden*.
 • Honden zijn niet toegestaan in het hoofdwinkelcentrum (Oude Dorp)*.
 • Voor de stranden geldt een hondenverbod (restrictie) van 1 april tot 1 oktober van elk jaar.
  * Voor geleidehonden wordt uiteraard een uitzondering gemaakt.

Opruimen en opruimmiddelen

Als u uw hond uitlaat, dan hoort u een opruimmiddel bij u te hebben om uitwerpselen te kunnen opruimen. Bijvoorbeeld een schepje of een zakje. Bij controle van politie of BOA moet u dit kunnen tonen.

Enkele tips

 • Zorg dat u meerdere zakjes bij u heeft. Als u al een zakje heeft gebruikt en u komt een BOA tegen, dan kunt u alsnog een opruimmiddel laten zien.
 • Hang de zakjes aan de riem van de hond. Zo zijn ze makkelijker zichtbaar voor de BOA's en is de kans kleiner dat ze u ernaar vragen.

Handhaving hondenbeleid

Politiesurveillanten en BOA's informeren hondenbezitters en spreken hen aan op uitlaatgedrag. Maar zij zullen, als het nodig is, strenger optreden en overtreders bekeuren. Bekeuringen kunnen aardig oplopen (tarieven 2024, exclusief administratiekosten):

 • Het niet aanlijnen van uw hond: € 110,-
 • Niet opruimen van uitwerpselen: € 160,-
 • Geen opruimmiddelen bij u te hebben: € 110,-

Bijtincidenten

Honden bijten uit angst, schrik of zijn soms agressief. In Huizen is er een protocol bijtincidenten. In dat protocol staat wat van hondeneigenaren en slachtoffers wordt verwacht na een bijtincident. Melden van bijtincidenten doet u bij de politie.