De aankomstdatum van het hotelschip is definitief: MS Fortuna legt zaterdag 15 oktober aan in de werkhaven in Huizen. Daarna is een aantal dagen nodig om het in te richten. De bewoners van het schip worden op 25 oktober verwacht en reizen per touringcar naar Huizen. Het Rode Kruis zorgt voor het locatiemanagement van het schip dat 190 plekken telt. 

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om de opvang van de asielzoekers goed te laten verlopen. Daarvoor is een multidisciplinair team ingericht met de gemeente Huizen, COA, Rode Kruis, de Veiligheidsregio en samenwerkende partijen. Op maandag 17 oktober komen deze partijen bij elkaar voor een gezamenlijke Kick Off op het schip. Aansluitend is er een rondleiding op het schip voor de pers. 

Open Huis voor direct omwonenden en ondernemers in het gebied

De gemeente en het Rode Kruis vinden het belangrijk dat direct omwonenden van het hotelschip en de ondernemers uit het gebied kunnen kennismaken met de locatiemanager van het Rode Kruis en zijn team. Speciaal voor hen is er op dinsdagmiddag 18 oktober een Open Huis op het schip waarbij ook wethouder Karin van Werven met medewerkers van de gemeente aanwezig is. De omwonenden en ondernemers zijn hiervoor per brief uitgenodigd.

Klankbordgroep bijeenkomsten 

Net als bij de komst van de vorige boot is de Klankbordgroep – met daarin een vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners – weer actief betrokken. De Klankbordgroep komt bijeen onder wisselend voorzitterschap van de burgemeester en wethouder Karin van Werven en is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen rondom de opvang van asielzoekers op het schip. Het doel van de bijeenkomsten is om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen voor alle betrokkenen. Door te luisteren naar de geluiden uit de Huizer samenleving en onderling ideeën te delen en te toetsen.
 

Meer informatie

De meest actuele informatie en de veelgestelde vragen over dit onderwerp kunt u vinden op www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers.